‘Reclamemailtje mag maximaal 50 KB groot zijn’

De e-mailmarketeers die zijn verenigd in de organisaties DDMA, EMMA-nl en Thuiswinkel.org, hebben twee jaar nodig gehad om de gedragscode op te stellen. “Het heeft lang geduurd om tot een voor alle partijen acceptabel resultaat te komen”, zegt Marjolijn Durinck van ECP.nl, de organisatie die optrad als ‘neutrale voorzitter’ bij het overleg.

In het najaar van vorig jaar besloot de DDMA zich zelfs uit het overleg terug te trekken. De DDMA wilde de mogelijkheid behouden om adressen aan derden te verstrekken. Een verbod op het verstrekken van adressen aan derden was volgens de DDMA een ‘beknotting van de commerciële meningsuiting’. Later keerde de DDMA weer terug aan de onderhandelingstafel.

Over het verstrekken van e-mailadressen aan derden staat nu in de gedragscode: “Het verstrekken van een e-mailadres aan derden is alleen toegestaan indien vooraf aan de bezoeker duidelijk gemaakt is waarvoor het e-mailadres zal worden gebruikt en indien die verstrekking geschiedt conform de aan de bezoeker verstrekte informatie.”

Uitvoerbare bestanden

Tijdens de onderhandelingen werden de e-mailmarketeers ingehaald door de politiek. De Europese Unie verplichtte alle lidstaten om antispamwetgeving aan te nemen. In Nederland werd het spamverbod een maand geleden van kracht. Bedrijven mogen nu alleen maar commerciële e-mails sturen naar mensen die daar van tevoren toestemming voor hebben gegeven.

Volgens de opstellers van de Code Verspreiding Reclame via E-mail bevatten hun gedragsregels nog aanvullende eisen ‘bovenop de huidige wetgeving’. “De e-mailmarketeers willen zich nadrukkelijk distantiëren van de spammers”, zegt Durinck.

In de code worden voorwaarden gesteld aan reclamemails. Die mogen bijvoorbeeld maximaal 50 KB groot zijn. “Bij voorkeur worden er ook geen bestanden meegestuurd”, aldus Durick. “Het meesturen van uitvoerbare bestanden is niet toegestaan.”

Consumenten kunnen bij de Reclame Code Commissie (RCC) klagen over e-mailmarketeers die zich niet aan de gedragscode houden. “In het uiterste geval kunnen bedrijven worden geroyeerd als lid van hun brancheorganisaties”, zegt Durinck.