Rechtszaak om domein Referendumstemwijzer

Zelf maakt het IPP gebruik van het domein Referendumwijzer.nl voor zijn online stemhulp voor het referendum over de Europese grondwet. Volgens het IPP lijkt de door Eurodusnie gebruikte naam daar te veel op.

Daarom eiste het IPP dinsdagochtend voor de Haagse rechtbank dat Eurodusnie stopt met het gebruik van de naam Referendumstemwijzer.nl.

Eurodusnie is niet van zins het domein zonder slag of stoot op te geven. “Wij van Eurodusnie vinden het te bizar voor woorden dat een uit overheidsgeld gefinancierd instituut, dat tot doel heeft de ‘politieke en maatschappelijke participatie te bevorderen’, een maatschappelijke organisatie als Eurodusnie voor de rechter sleept”, schrijft het actiecollectief op zijn site. “Alsof mensen te dom zijn het verschil tussen de verschillende politieke voorkeurstesten te zien.”

Paspoort

De opzet van de alternatieve stemwijzer van Eurodusnie is vergelijkbaar met die van het IPP. Bezoekers moeten reageren op stellingen als ‘Schaalvergroting en centralisering van besluitvorming zijn goed voor de democratie’. Na het doorlopen van 27 vragen krijgt de bezoeker een advies. Bijvoorbeeld: “U bent 75 procent tegen de EU grondwet.”

Het Leidse Eurodusnie heeft een subsidie gekregen van 40.000 euro voor een campagne tegen de Europese grondwet. Dat bij Eurodusnie niet de grootste fans van de Europese grondwet zitten, blijkt ook uit de vraagstelling van hun alternatieve stemwijzer.

Wie het eens is met de stelling ‘Alle inwoners van de Europese Unie dienen dezelfde rechten te hebben’, krijgt bijvoorbeeld het advies om tegen de grondwet te stemmen. Immers: “Niet alle inwoners van de Europese Unie zijn voor de grondwet hetzelfde. Enkel de bezitters van een paspoort van een van de lidstaten kunnen genieten van de status van ‘Europees Burgerschap’.”

Eerder stelde de SP – eveneens tegenstander van de Europese grondwet – dat de ‘officiële’ stemwijzer van het IPP bevooroordeeld zou zijn. SP-kamerlid Harry van Bommel noemde de online referendumwijzer ‘buitengewoon selectief en buitengewoon misleidend’.

De Haagse rechtbank doet later deze week uitspraak.