Rechter: uitspraken Nina Brink misleidend

Dat heeft de Amsterdamse rechtbank bepaald in een zaak die de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en 10.300 beleggers hadden aangespannen tegen World Online en andere partijen die betrokken waren bij de beursgang van de internetaanbieder.

World Online moet nu alle schade vergoeden die de bij de rechtszaak betrokken beleggers hebben geleden. De omvang van deze schade moet nog worden bepaald in een zogeheten schadestaatprocedure.

World Online heeft aangekondigd tegen de uitspraak in beroep te zullen gaan.

Brink verzweeg bij de beursgang dat ze al een deel van haar aandelen had verkocht. Op vragen over haar belang gaf ze een ontwijkend antwoord. Diverse media meldden daarom dat het belang van Brink ongewijzigd was. Dat beeld had World Online moeten herstellen, oordeelde de rechter.

“Het feit dat de in de media als boegbeeld gepresenteerde bestuursvoorzitter van WOL enige maanden voor de beursgang een belangrijk deel van haar belang had afgestoten, was voor de (potentiĆ«le) belegger relevante informatie”, aldus de rechtbank.

“Het lag niet op de weg van WOL om de perceptie die naar aanleiding van die uitspraken in de markt was ontstaan, te corrigeren. Er bestond daarvoor overigens ook geen aanleiding aangezien het prospectus de juiste gegevens bevatte, hetgeen door de rechtbank is bevestigd”, aldus World Online in een reactie. De provider gaat in hoger beroep.

De VEB toont zich ‘verheugd‘ over de uitkomst van de rechtszaak. “Het is verheugend dat de rechtbank WOL heeft veroordeeld tot het vergoeden van de geleden schade.” De VEB schat de geleden schade op ‘ruwweg honderd miljoen euro’.

Het is de eerste keer dat een rechter in het voordeel van teleurgestelde WOL-beleggers oordeelt. Eerder dit jaar bepaalde de Amsterdamse rechtbank nog dat er niets mis was met het prospectus van World Online.