Rechter: KaZaA over twee weken dicht

Dat is de opmerkelijke uitkomst van een kort geding tussen de muziekuitwisseldienst KaZaA en de muziekbrancheorganisatie Buma/Stemra. Als KaZaA geen gehoor geeft aan de opdracht van de rechter moet het bedrijf een dagelijkse dwangsom van 100.000 gulden per dag betalen, met een maximum van 2 miljoen gulden. De uitspraak kan daarmee het einde betekenen van KaZaA, dat sinds het verdwijnen van Napster een van de grootste muziekuitwisseldiensten is.

De rechter bepaalde ook dat Buma/Stemra weer binnen twee dagen met KaZaA om de tafel moet gaan zitten om te onderhandelen over een contract waarbij KaZaA legaal muziek via internet kan aanbieden. Volgens KaZaA was er al een mondelinge overeenkomst met de Buma/Stemra gesloten toen de auteursrechtenorganisatie de onderhandelingen op het laatste moment afblies.

Overwinning

Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm beschouwt de uitspraak, ondanks de dreigende sluiting van KaZaA, als een ‘overwinning’. “Het is natuurlijk hartstikke mooi dat de president heeft besloten dat Buma/Stemra binnen twee dagen met ons om tafel moet. Dat betekent dat we nog voldoende tijd hebben om tot een afspraak te komen.”

Of het reëel is dat de Buma/Stemra binnen twee weken tot overeenstemming komt met KaZaA kan Alberdingk Thijm niet zeggen. “Dat vind ik moeilijk in te schatten.”

Over de passage in de uitspraak over de schending van het auteursrecht is Alberdingk Thijm vanzelfsprekend minder te spreken. “In het vonnis staat dat KaZaA zelf inbreuk zou maken op het auteursrecht. Dat is natuurlijk onzin. De gebruikers van de dienst zijn daarvoor verantwoordelijk. Met hetzelfde argument zou je ook de fabrikanten van videorecorders kunnen sluiten.”

Beroep

“Alleen als je zegt dat KaZaA het inbreuk maken op het auteursrecht faciliteert – het argument dat in de zaak tegen Napster werd gebruikt – heb je mogelijk een punt”, aldus Alberdingk Thijm. “Ik heb de indruk dat de president dat gedeelte van het vonnis heeft afgeraffeld.”

KaZaA overweegt dan ook tegen dat gedeelte van de uitspraak in beroep te gaan. “Maar voordat we daar een beslissing over nemen, moeten we de uitspraak eerst nog eens rustig bestuderen.”

Volgens Alberdingk Thijm heeft de uitspraak alleen gevolgen voor de software van KaZaA. Dat zou betekenen dat het netwerk van het bedrijf, waar ook Morpheus (MusicCity) en Grokster gebruik van maken, ‘open’ blijft.

Internetters die KaZaA reeds op hun computer hebben geïnstalleerd, zouden dus door kunnen gaan met het gebruik van het netwerk. KaZaA heeft geen centrale servers voor het uitwisselen van muziek – zoals Napster – en kan daarom moeilijk een einde maken aan de dienst.

De Buma/Stemra wil nog geen commentaar geven op het vonnis. “Dat doen we pas als we de uitspraak goed hebben bestudeerd”, aldus George Knops van de muziekorganisatie.