Queer.nl in de problemen

Van de redactie, waar in ‘hoogtijdagen’ drie mensen werkten, is niemand meer over. Volgens Bram Heerink, eigenaar van Queer.nl, blijft de site ‘in principe’ doordraaien met freelancers die op vrijwillige basis stukken schrijven.

Queer.nl kan volgens hem met minder journalistieke bijdragen verder. “We zullen onze focus gaan verleggen, van content naar interactie. Nu al blijkt dat de rubrieken waarbij mensen contact met elkaar kunnen leggen, goed scoren. Dat willen we gaan uitbouwen.” Van een uitstel van betaling of faillissement is volgens Heerink geen sprake. “We zetten de boel gewoon op een lager pitje.”

Een brief die freelancers van Queer.nl hebben ontvangen spreekt echter andere taal. “De activiteiten in de afgelopen periode zijn zodanig verliesgevend geweest, dat alleen nog maar een oplossing gevonden kan worden in (stille) surséance, waarbij een uiterst beperkte uitkering aan crediteuren kan plaatsvinden. Het enige andere alternatief is faillissement, dat zou leiden tot een situatie waarbij geen enkele uitkering aan crediteuren verwacht mag worden.”

Freelancers

Verschillende freelancers zijn niet uitbetaald voor hun laatste bijdragen. Marijke Streefkerk bijvoorbeeld. “Ik wacht nog altijd op de uitbetaling van mijn laatste factuur. In januari hadden ze me nog poeslief gevraagd of ik genoegen wilde nemen met de helft van wat ik normaal zou verdienen. Omdat ik erg achter het initiatief stond en omdat ik de garantie kreeg dat ik zou worden uitbetaald, ben ik daar toen op ingegaan.”

Ook freelancer Tijn Elferink heeft nog altijd een kleine duizend gulden tegoed van Queer.nl. “Het zure is dat ik mijn factuur al eerder had ingediend dan de vaste werknemers kregen uitbetaald. En nu is er opeens geen geld meer in kas. Uiteindelijk komt het er toch weer op neer dat de freelancers aan het kortste eind trekken.”

Streefkerk is teleurgesteld over de gang van zaken. “Ik nam sowieso al genoegen met een vergoeding die lag onder het bedrag dat een beginnende journalist krijgt.” Elferink: “De man die verantwoordelijk was voor de financiën, Theo Peeters, had mij toegezegd dat hij er persoonlijk zorg voor zou dragen dat ik uitbetaald zou krijgen.”

Peeters wijst echter elke verantwoordelijkheid van de hand. “Ik ben per 1 juni uit dienst getreden bij Queer.nl en kan dus geen invloed meer uitoefenen op het uitbetalen van freelancers.” Hij legt de verantwoordelijkheid bij Guts, het bedrijf van Heerink dat eigenaar is van Queer.nl. “En verder wil ik er niet te diep op ingaan.”

Ipotentials

De problemen van Queer.nl lijken samen te hangen met de weinig florissante positie waarin kapitaalverschaffer Ipotentials (een Newconomy-deelneming) zich bevindt. Martin Franke van Ipotentials, die vorige week maandag tegenover Emerce nog verklaarde dat Queer.nl ‘op zich goed draaide’, wil nu echter geen commentaar geven op de situatie bij Queer.nl. “Ik laat mijn beurt graag voorbij gaan.”