Oudste internetblad van Nederland verdwijnt

De uitgever van Net Professional, IDG (eveneens uitgever van WebWereld), voert de ‘aanhoudend slechte advertentiemarkt’ aan als reden om met het blad te stoppen.

“Als er geen economische grond meer is om het blad te dragen, dan moet de uitgever op een bepaald moment deze pijnlijke beslissing wel nemen”, zegt hoofdredacteur Rogier Mostert.

“Het is op dit moment niet verantwoord om nog langer door te gaan met het exploiteren van Net Professional”, aldus IDG-directeur Raimon Gort in de laatste editie van Net Professional. “De afgelopen maanden hebben wij ons intensief gebogen over verschillende oplossingen, maar alle besproken alternatieven leiden niet tot een winstgevende exploitatie.”

28K8-modem

Daarmee valt het doek voor het oudste Nederlandse internettijdschrift. Net Professional ging in 1994 van start onder de naam Net Magazine (ondertitel: ‘ Het eerste praktische magazine voor het leven online’).

Internet in Nederland stond destijds nog in de kinderschoenen. De eerste internetaanbieders voor particulieren waren nog maar een jaar eerder van start gegaan. Een 28K8-modem kostte 595 gulden, zo blijkt uit een advertentie uit het eerste nummer van Net Magazine.

In de eerste jaren probeerde het blad de lezer wegwijs te maken op het – toen nog voor veel mensen onbekende – internet. Vanaf 2002 ging Net Magazine zich op de ‘professionele internetgebruikers’ richten.

Het blad werd omgedoopt tot Net Professional. “Vanaf dat moment schreven we bijvoorbeeld niet meer over hoe je kon e-mailen, maar hoe je een e-mailserver op de juiste manier configureert”, aldus Mostert.

Staken

De nieuwe formule mocht niet baten. De slechte advertentiemarkt en het beperkte bereik deden Net Professional uiteindelijk de das om.

Net Professional is het zoveelste aan internet gewijde tijdschrift dat ophoudt te bestaan. Eerder moesten bladen als Tele-PC, Internet In Business en iLife hun uitgaven al staken. In maart werd bekend dat Emerce flink moet inkrimpen om het hoofd boven water te houden.

De tweekoppige redactie van Net Professional krijgt een andere functie bij uitgever IDG.