OPTA wijst kwart spamklachten af

Dat schrijft de OPTA op Spamklacht.nl, de site waar mensen kunnen klagen over Nederlandse spam.

Tot en met 25 oktober zijn er 4963 klachten ingediend bij OPTA. De afgewezen klachten (1267 stuks) betroffen spamberichten die niet verboden zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om spam die is verstuurd aan bedrijven. Het Nederlandse spamverbod dat sinds 19 mei van kracht is, geldt alleen voor spam die is verstuurd aan particulieren.

Ook nam de OPTA 194 spamklachten niet in behandeling omdat de klagers hun melding niet bevestigden. Daarmee komt het totaal aantal spamklachten op basis waarvan de OPTA actie kan ondernemen, op 3502.

De meeste klachten ontving de OPTA in juni (1075 legitieme klachten). “In de daarop volgende maanden is een dalende trend te zien in het aantal klachten dat wordt ingediend”, schrijft de OPTA. Volgens het particuliere initiatief Spamvrij.nl, dat een overzicht geeft van Nederlandstalige spam, is het aantal Nederlandse spamruns de afgelopen maanden flink afgenomen.

De OPTA benadrukt dat het belangrijk blijft dat particulieren klachten blijven indienen over spam. “Op basis van deze klachten doet de OPTA onderzoek naar overtreders van het spamverbod. Deze onderzoeken kunnen uiteindelijk leiden tot maatregelen tegen een overtreder, bijvoorbeeld het uitdelen van een boete van maximaal 450.000 euro.”