Minister Donner wil spammers niet beboeten

Dat is de strekking van een brief die de minister van Justitie dinsdagmorgen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Aanvankelijk zou de Kamer vandaag stemmen over enkele amendementen van het PvdA-kamerlid Martijn van Dam.

Van Dam wilde onder meer een boete van 4.500 euro zetten op het versturen van spam. Ook wilde de sociaal-democraat een verbod op het versturen van spam naar bedrijven. Aanvankelijk zouden alleen gewone consumenten door het spamverbod beschermd worden. Deze wetswijzigingen heeft de minister in zijn brief van dinsdagochtend echter ‘ernstig ontraden’.

Tijdens een debat op 25 september zei de minister nog dat hij kon leven met de voorstellen van Van Dam. Er zou slechts een kleine wijziging nodig zijn. Van Dam is dan ook ‘verbijsterd’ over de plotselinge ommezwaai van de minister.

Boete

Volgens de minister is het onverstandig om de mogelijkheid te bieden om spammers strafrechtelijk aan te pakken. “Ik acht het het buitengewoon onwenselijk om het strafrechtelijk apparaat, dat toch al zwaar belast is, te belasten met de handhaving van normen als de onderhavige. Dit zal onvermijdelijk ten koste gaan van de hoogst noodzakelijke veiligheid.”

Tijdens het kamerdebat zei Donner nog dat een strafrechtelijke aanpak voor de hand lag. “U hebt alle recht om te zeggen dat bestuursrechtelijke handhaving onvoldoende is en dat eventueel strafbepalingen opgenomen moeten worden”, aldus de minister destijds tegen Van Dam.

In veel andere Europese landen staat wel een boete op het versturen van spam. Zo kunnen Britse spammers worden veroordeeld tot het betalen van een boeten van 5.000 pond (7.200 euro).

Bedrijven

Ook meent Donner dat bedrijven graag spam ontvangen. Hij beroept zich daarbij op een brief van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. “VNO-NCW [heeft] laten weten dat ondernemingen wel degelijk ook graag ongevraagde elektronische post ontvangen van hun collega-ondernemers”, aldus Donner.

Van Dam is cynisch: “Ik ben benieuwd of VNO-NCW tien bedrijven kan optrommelen die blij zijn met spam, en dan bedoel ik bedrijven die niet zelf spam versturen.”

Voor de Tweede Kamer was de brief van Donner reden om een nieuw debat met de minister aan te vragen. “De brief van Donner betekende dat de meerderheid voor mijn voorstellen in gevaar kwam”, aldus Van Dam. “Bovendien ben ik erg benieuwd hoe Donner zijn draai van 180 graden gaat uitleggen.” Wanneer het nieuwe debat zal plaatsvinden, is nog niet bekend.