Merien ten Houten weg als CEO Ilse

Dat besluit heeft Ten Houten ‘in goed overleg’ met de raad van commissarissen van Ilse Media genomen. Ten Houten wil zich gaan bezighouden met ‘nieuwe ontwikkelingen’. “Daarbij moet je denken aan het ontwikkelen van de zoekmachine en aan breedbanddiensten”, aldus Ten Houten.

Ten Houten: “Als CEO was ik iets te veel bezig met de dagelijkse gang van zaken. Dat was nog steeds wel leuk, maar ik wilde er toch mee stoppen voordat het te laat is. Je werkt om te leven en niet andersom. Het is ook in het belang van Ilse Media dat ik iets doe waar ik lol in heb.”

Ten Houten wordt opgevolgd door Robert Ranzijn. Ranzijn is een jaar in dienst – “vrij lang voor Ilse-begrippen”, volgens Ten Houten. Voordat Ranzijn in dienst trad bij Ilse Media was hij CFO van Nedgraphics. In die rol begeleidde hij de beursgang van dit bedrijf.

Ilse Media is eigendom van VNU. Behalve de zoekmachine Ilse is Ilse Media ook verantwoordelijk voor Startpagina, de e-mailsite Dolfijn, de nieuwssite Nu.nl, VrouwOnline en alle tijdschriftensites van VNU. VNU heeft aangekondigd de tijdschriftengroep, waar Ilse Media deel van uitmaakt, van de hand te willen doen.