Meerderheid internetters wil online stemmen

Maar liefst 62 procent van de Nederlandse internetters zou bij de Tweede-Kamerverkiezingen in januari al via internet willen kunnen stemmen. Dat blijkt uit een enquête van Burger@overheid, een door het ministerie van Binnenlandse Zaken in het leven geroepen organisatie die de wensen van de Nederlandse bevolking over de overheid op internet inventariseert.

Van de 760 respondenten – die volgens Burger@overheid representatief zijn voor de Nederlandse internetters – geeft 22 procent de voorkeur aan het klassieke stemhokje. De overige 16 procent heeft geen voorkeur.

Wel zijn de deelnemers aan het onderzoek bevreesd voor fraude en manipulatie. “Zestig procent ziet dat als het belangrijkste risico”, aldus Paul Francissen van Burger@overheid. “Veiligheid is een probleem dat je niet mag onderschatten.”

De wens van de internetters kan op instemming rekenen bij het kabinet en parlement. Deze week stuurde minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken de ontwerpwet ‘Kiezen op Afstand’ naar de Tweede Kamer. Deze wet moet het mogelijk maken om bij de Europese verkiezingen in 2004 een experiment met internetstemmen vanuit het buitenland mogelijk te maken.

Motie

De Tweede-Kamerleden Peter Rehwinkel (PvdA) en Jan te Veldhuis (VVD) dienden dinsdag een motie in waarin ze minister Remkes oproepen om online stemmen bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 2007 mogelijk te maken.

Francissen waarschuwt dat de overheid ‘niet over een nacht ijs’ moet gaan bij de invoering van internetstemmen. “Er moeten eerst veel proeven mee gedaan worden.”

Als het volgende kabinet niet voortijdig valt, zijn de enige mogelijkheden daarvoor de Europese verkiezingen van 2004 en de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. “Maar je zou natuurlijk ook proeven op een ander tijdstip kunnen houden”, aldus Francissen.

Uiteindelijk vindt Burger@overheid internetstemmen een goede zaak. Francissen: “Vier miljoen Nederlanders bankieren al via internet. Dat betekent dat mensen ook meer online dienstverlening van de overheid verwachten. Helaas is er in het regeerakkoord nauwelijks aandacht voor ict. Dat moet bij de volgende gelegenheid rechtgezet worden.”