Kritiek op ‘spamvisie’ minister Brinkhorst

In de ‘Beleidsvisie spamproblematiek‘ die Brinkhorst maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, schrijft hij dat er voorlopig geen apart meldpunt voor spamklachten komt. “Consumenten kunnen met klachten over Nederlandse verzenders van spam bij OPTA terecht.”

Volgens de minister wekt een meldpunt ‘onjuiste verwachtingen’ bij consumenten die spam ontvangen. Een dergelijk meldpunt kan immers niet optreden tegen spam die afkomstig is van buiten de Europese Unie. Volgens het bedrijf Brightmail komt bijna 90 procent van alle spam van buiten de EU.

PvdA-kamerlid Martijn van Dam is teleurgesteld dat Brinkhorst geen meldpunt wil instellen. “Een meldpunt kan de klachten van consumenten beoordelen, filers maken en zaken doorspelen aan Justitie of de OPTA. Nu wordt de verantwoordelijkheid bij de OPTA gelegd, maar de vraag is of die de capaciteit heeft om de spamklachten te verwerken.”

Spamvrij.nl

Van Dam is enthousiast over de Stichting Spamvrij.nl, een particulier initiatief waar mensen spam kunnen aanmelden. “Het makkelijkste zou zijn als Brinkhorst Spamvrij.nl financiert en de stichting wellicht nog een aantal extra taken geeft”, aldus Van Dam.

Spamvrij.nl heeft het echter moeilijk. Het water staat de vrijwilligers van de stichting tot aan de lippen, zo liet initiatiefnemer Rejo Zenger begin dit jaar weten. “Ik hoop dat het debat in de Kamer op tijd komt voor Spamvrij.nl”, zegt Van Dam. “Maar ik kan geen ijzer met handen breken.”

De PvdA’er is teleurgesteld over de spamvisie van Brinkhorst. “Het heet een beleidsvisie, maar het bevat weinig beleid en weinig visie. Eigenlijk legt Brinkhorst nog een keer uit waarom hij zo min mogelijk wil doen”, vat Van Dam samen.

“Hierdoor wordt het spamprobleem nauwelijks verkleind. En de wetgeving in Nederland is al te slap. Zo worden consumenten wel beschermd, maar mensen die op het werk zitten, niet.”

Afgezien van voorlichtingscampagnes voor consumenten en bedrijven komt Brinkhorst voorlopig niet met aanvullende maatregelen om de spamstroom in te dammen. Wel kondigt hij aan dat hij het spamverbod gaat ‘monitoren’. Ook gaat hij er bij de Europese Commissie op aan dringen om de evaluatie van het Europese spamverbod te vervroegen.

‘Visieloos’

Ook Maurice Wessling van de digitale-burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom levert forse kritiek. “Het document dat Brinkhorst naar de Kamer heeft gestuurd, verdient de titel beleidsvisie niet.” Hij noemt de plannen van Brinkhorst ’teleurstellend, visieloos en niet ambitieus’.

“Als je uit de visie van Brinkhorst alle verhalen weglaat over wat spam is, blijft er heel weinig over”, meent Wessling. “Het is bijvoorbeeld heel vreemd dat in het document niet staat hoe de OPTA te werk zal gaan als het spamverbod van kracht wordt.”

Volgens Wessling is samenwerking tussen de toezichthouders uit verschillende landen noodzakelijk. “Brinkhorst schrijft wel dat hij zich actief wil opstellen in internationaal verband, maar wat dat inhoudt, blijft onduidelijk. Voor een consument is het vaak onduidelijk waar spam vandaan komt. Wie daar achter wil komen, moet eerst een vervolgcursus headers lezen volgen.”

Naar verwachting zal de Eerste Kamer binnenkort instemmen met de nieuwe Telecomwet, waarin het Nederlandse spamverbod is opgenomen. Bedrijven mogen dan geen ongevraagde e-mails meer naar consumenten sturen.