Kamermeerderheid wil spamprotectie bedrijven

De kamermeerderheid is te danken aan het CDA. De christen-democraten stemden vorig jaar nog tegen twee voorstellen voor de bescherming van bedrijven en werknemers. Inmiddels is het CDA daar van teruggekomen.

CDA-kamerlid Joop Atsma heeft samen met PvdA’er Martijn van Dam een motie ondertekend waarin zij minister Laurens Jan Brinkhorst (Economische Zaken) oproepen om initiatieven te nemen zodat ook bedrijven wettelijke bescherming krijgen tegen spam.

Aanvankelijk toonde het CDA zich gevoelig voor de wensen van bedrijvenorganisatie VNO-NCW. VNO sprak zich, op gezag van de aangesloten direct-marketingbedrijven, uit tegen een vergaand spamverbod. Na kritiek uit de eigen gelederen draaide VNO bij en pleitte de organisatie ervoor om ook werknemers tegen spam te beschermen.

Volgens de Europese richtlijn, waarop het Nederlandse spamverbod is gebaseerd, is alleen de bescherming van consumenten verplicht. Het staat lidstaten van de Europese Unie wel vrij om verder te gaan.

Goed nieuws

CDA-kamerlid Joop Atsma toonde zich half maart tijdens een kamerdebat verbaasd over de spam die hij op zijn werkadres ontving. “Kamerleden zijn blijkbaar ook bedrijven”, concludeerde Atsma. “Ik begrijp niet waarom op bedrijven gerichte spam, wel blijft toegestaan.” D66 wees Atsma er vervolgens op dat hij de spam aan zijn eigen stemgedrag had te danken.

PvdA’er Van Dam is opgetogen over de ommezwaai van het CDA, zo schrijft hij op zijn site. “Dit is goed nieuws voor alle mensen die e-mailen op hun werkplek. Ook zij worden voortaan door de wet beschermd tegen spam!”

Volgens het ministerie van Economische Zaken is er echter niet gestemd over de motie van Van Dam en Atsma. Volgens een woordvoerster van het ministerie wil Brinkhorst wachten op de Europese evaluatie van de spamrichtlijn. Zolang de wet niet wordt aangepast, kunnen spammers echter mail blijven sturen aan bedrijven.

“Wij moeten ons niet concentreren op een wetswijziging. Het lijkt mij veel verstandiger dat wij aansluiten bij de huidige wetgeving en dat wij daarbinnen nieuwe maatregelen nemen”, aldus Brinkhorst tijdens een debat op 31 maart. De motie van Van Dam en Atsma, waarin hij wordt opgeroepen om initiatieven voor de bescherming van bedrijven te nemen, beschouwt de bewindsman als ‘een steun in de rug’.

De Nederlandse antispamwetgeving is nog altijd niet van kracht. Later deze maand buigt de Eerste Kamer zich over het spamverbod. Eigenlijk hadden de vanuit Europa opgelegde antispammaatregelen al eind oktober in Nederlandse wetgeving omgezet moeten zijn.