Kamerleden willen vergunning voor hackerscongres

In een brief (pdf) aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel wijst Bits of Freedom (BoF) op het belang van de bijeenkomst ‘voor het stimuleren van een klimaat voor technologische innovatie en vrije gedachtewisseling in Nederland’.

De brief van BoF is meeondertekend door de leden van het comité van aanbeveling van de organisatie. Het gaat daarbij onder meer om het Tweede-Kamerlid Bert Bakker (D66) en het Eerste-Kamerlid Hans Franken (CDA). Ook diverse hoogleraren, waaronder Paul Frissen (hoogleraar bestuurskunde in Tilburg), hebben de brief ondertekend.

Vorige week werd bekend dat de burgemeester van Boxtel, Jan van Homelen, geen vergunning wilde geven voor het hackerscongres What The Hack, dat eind juli moet plaatsvinden in Liempde (dat onder de gemeeste Boxtel valt).

Van Homelen liet de organisatie weten dat hij ‘ernstige vrees’ had dat ‘de openbare orde en veiligheid in gevaar komen’. Inmiddels lijkt de gemeente wat bij te draaien. De burgemeester heeft toegezegd de aanvraag ‘welwillend’ te behandelen.

BoF vermoedt dat de burgemeester zich door het begrip ‘hacken’ op het verkeerde been heeft laten zetten. “Hacken heeft de laatste jaren een vrijwel exclusief negatieve connotatie gekregen. Maar in de beginjaren van internet en de ontwikkeling van nieuwe elektronische communicatie-infrastructuren had dit begrip een veel positievere lading, als een fundamentele nieuwsgierigheid naar de werking van apparatuur en infrastructuur”, doceert BoF.

“De conferentie levert van oudsher een belangrijke bijdrage aan technologische innovatie, juist omdat de internationale deelnemers elkaar in den lijve ontmoeten en op een informele maar intensieve manier ideeën en concepten met elkaar bespreken.”