Indirecte link naar verboden stukken verboden

Dat heeft de Amsterdamse rechter R. Orobio de Castro donderdagmiddag besloten. Voor elke dag dat Indymedia de links laat staan, moet de linkse actiesite een boete van 5.000 euro betalen.

De rechtszaak was aangespannen door Deutsche Bahn. De Duitse spoorwegen proberen al enige tijd om twee artikelen, waarin wordt uitgelegd hoe de seinkastjes en bovenleidingen van Deutsche Bahn kunnen worden gesaboteerd, van internet te weren.

Eerder dwong Deutsche Bahn internetaanbieder XS4ALL (waar de site van Radikal staat) al om de twee artikelen te verwijderen. Ook werd XS4ALL gedwongen om de naam van de eigenaar van de site te overleggen.

Indirect

De uitspraak van vandaag is opmerkelijk, omdat Indymedia niet direct linkt naar de verboden artikelen. De links verwijzen naar kopieën van de site van het Duitse tijdschrift Radikal. Vanaf die sites moet weer worden doorgeklikt om bij de verboden artikelen uit te komen.

Volgens rechter R. Orobio de Castro moeten alle links ‘voor zover deze hyperlinks direct of indirect leiden tot de Radikal-artikelen’ verwijderd worden. Tot nu toe waren alleen directe links naar verboden materiaal niet toegestaan.

Marcel de Zwaan, een advocaat die niet bij deze zaak betrokken was, heeft wel begrip voor de uitspraak. “Het is begrijpelijk dat de rechter er niet in is getrapt. Als de artikelen onrechtmatig zijn, is het niet zo vreemd dat je wordt veroordeeld als je bevordert dat mensen daar naartoe gaan. Dat onrechtmatige kleeft dan als het ware ook aan jou.”

“Aan de andere kant kan deze uitspraak in theorie een zorgwekkend precedent scheppen. Want waar trek je straks de grens? Internet hangt natuurlijk van de hyperlinks aan elkaar. Hoeveel links moeten er tussen zitten om nog steeds aansprakelijk te zijn?”