‘Glasvezel goed voor hulpbehoevenden’

Dat is in ieder geval de stelling van de Amsterdamse internetproeftuin Cyburg. De overheid en de non-profit instellingen van de stad zullen profiteren van een glasvezelnetwerk, meent Cyburg. Uit een onderzoek dat in opdracht van Cyburg is uitgevoerd, blijkt zelfs dat de non-profitsector wil bijdragen aan de exploitatiekosten van een glasvezelnetwerk.

De aanleg van glasvezel naar elke Amsterdamse meterkast is begin dit jaar door de commissie-Andriessen op de politieke agenda gezet. Volgens de commissie is het mogelijk om binnen zeven tot tien jaar alle Amsterdamse huishoudens te voorzien van een glasvezelverbinding. Toegang tot internet zou 50 euro per maand gaan kosten.

De brancheorganisatie van kabelexploitanten VECAI ziet begrijpelijkerwijze niets in de glasvezelplannen. De commissie-Andriessen rekent zich rijk, stelde de directeur van de VECAI afgelopen vrijdag. De commissie gaat uit van veel te positieve scenario’s. Het idee dat 53 procent van de huishoudens maandelijks 50 euro gaat betalen voor een glasvezelverbinding is volgens directeur Rob van Esch een `illusie’.

Hulpbehoevenden

Cyburg staat lijnrecht tegenover de VECAI. “De VECAI is bezig met een achterhoedegevecht”, meent Cyburg-directeur Herman Wagter. De commissie-Andriessen zou juist een belangrijke inkomstenbron over het hoofd hebben gezien. Uit het onderzoek van Cyburg blijkt namelijk dat de non-profitsector voor `extra inkomsten van 25 procent en meer’ kan zorgen.

“De waarde van een glasvezelnetwerk is veel groter dan alleen snel internet”, meent Wagter. Terwijl de VECAI waarschuwt voor een `digitale tweedeling’ als gevolg van de aanleg van glasvezel, ziet Wagter het omgekeerde gebeuren. “Zo’n netwerk komt ten goede aan de zwakkeren, de hulpbehoevenden en de minder draagkrachtigen.”

Wagter: “Met zo’n glasvezelnetwerk kan de sociale dienst de kinderen van minima makkelijk toegang verschaffen tot internet. Nu moeten ze nog tikken inkopen als ze dat willen doen.”

Webcams

Volgens Gerard Tanke, voorzitter van de raad van bestuur van de Amsterdamse Thuiszorg, maakt glasvezel het mogelijk om efficiënter met het – schaarse – personeel in de zorg om te gaan.

“Mensen zouden bijvoorbeeld afspraken kunnen maken via internet. Dan hoef je niet meer zo lang aan de telefoon te hangen. Daarnaast zou een arts via de webcam vragen kunnen beantwoorden. Ook zijn webcams handig voor de veiligheid, bijvoorbeeld om in de gaten te houden wie probeert om ergens binnen te komen.”

Maar is glasvezel écht nodig voor dergelijke toepassingen (online agenda’s, webcams)? Wagter: “We hebben hier een 8 Mbps adsl-lijn. Als je dan één webcam-stream hebt van goede kwaliteit, gaat die verbinding al haperen.”

Tanke valt Wagter bij. De kosten voor de aanleg van glasvezel in Amsterdam – naar verluidt 300 miljoen euro – zijn volgens hem `te overzien’. “We hebben de zandwegen ook ooit verhard. Als je het riool, de waterleiding en de wegen opnieuw zou aanleggen, ben je veel geld kwijt. Maar we kunnen nu niet meer zonder al deze zaken leven.”

Gerelateerde vragen