‘Geë-maild’ en ‘gedownload’ nu ook in dictee

Ook op de burelen van WebWereld is er regelmatig discussie over. Moet gsm met hoofdletters? Schrijf je sms’en met een koppelteken of een apostrof? En is het emailen of e-mailen? Nieuwe woorden leiden tot nieuwe problemen. Je krijgt er welhaast het heen-en-weer van.

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal, dat maandagavond op Nederland 3 werd uitgezonden, gaf uitsluitsel over enkele al jaren voortslepende taaldiscussies op de redactie. De strijd over het gebruik van hoofdletters bij het gebruik van termen als gsm en sms is definitief beslist in het voordeel van de kleine letters. En sms’en is met een apostrof.

Er zaten dit jaar flink wat termen uit de wereld van internet en mobiele telefonie in het dictee. De makers van het dictee zetten sans gêne woorden als ‘gedownloade riedels’, ‘sms’en’, ‘geë-mailde lariekoek’ en ‘gsm-junks’ in hun tekst. Overigens rekent de spellingcontrole van Word al deze woorden fout.

De integrale tekst van het dictee – een aanklacht tegen ‘autistische wildbellers’ (het laatste woord is een neologisme) – is te vinden bij de Volkskrant.

Alleen mensen die minder dan tien fouten hadden bij het maken van het dictee, mogen op dit artikel reageren.