Europarlementariërs tegen dataopslag

Vorig jaar nam het Europees Parlement een richtlijn aan die het voor de Europese lidstaten mogelijk maakt om zogeheten verkeersgegevens van alle Europese burgers op te slaan. Verkeersgegevens zijn bijvoorbeeld de telefoonnummers die iemand belt, de plaatsgegevens van de eigenaar van een gsm-toestel of de adressen van internetpagina’s die iemand bezoekt.

De aanname van de richtlijn was tegen de zin van een deel van het Europarlement. Veel Europarlementariërs meenden dat de opslag van dergelijke verkeersgegevens een te grote inbreuk op de privacy van de Europese burgers kan vormen.

Eén van de belangrijkste criticasters van de richtlijn was de Italiaanse Europarlementariër Marco Cappato. Cappato, die als ‘rapporteur’ (meest betrokken Europarlementariër) bij het opstellen van de richtlijn betrokken was, noemde het voorstel een bedreiging voor de ‘privacy, politieke vrijheid, vrijheid van meningsuiting en de openbare veiligheid’.

Die mening is hij nog steeds toegedaan, zo blijkt uit een brief die hij samen met 37 andere Europarlementariërs aan de Europese Raad (vergadering van EU-ministers) heeft gestuurd. De Europese volksvertegenwoordigers verzetten zich tegen de plannen van de Europese lidstaten om de opslag van verkeersgegevens centraal de regelen en verplicht te stellen.

Volgens koepelorganisatie European Digital Rights (EDRi), waarin tien Europese burgerrechtenorganisaties verenigd zijn, zijn alleen Duitsland en Oostenrijk tegenstander van geharmoniseerde wetgeving voor de opslag van gegevens. Nederland zou nog twijfelen. De andere lidstaten willen de opslag van verkeersgegevens wel centraal regelen.

Ondermijnen

De Europarlementariërs menen dat de opslag van verkeersgegevens van iedereen ‘de democratie kan ondermijnen’. “Wij geloven dat het verstandiger is dat de lidstaten het gevecht tegen de misdaad op andere manieren voeren.”

Cappato trekt de vergelijking met het ‘Total Information Awareness’ (TIA) plan van de Amerikaanse regering. De Amerikaanse senaat besloot vorige week uit privacyoverwegingen om de geldkraan voor dit project dicht te draaien.

Behalve door Cappato is de brief ook ondertekend door enkele vooraanstaande Europarlementariërs, zoals de voormalige Eurocommissaris Emma Bonino en de Duits-Franse Daniël Cohn-Bendit. Ook de Nederlanders Eric Meijer (SP) en Elly Plooij-Van Gorsel (VVD) behoren tot de ondertekenaars.