‘Directie DDS onderzoekt eerst zakelijke opties’

Als de directie van De Digitale Stad (DDS) besluit om DDS City aan een commerciële partij te verkopen, zullen de bewoners echter een rechtszaak aanspannen om hun belangen en rechten veilig te stellen. Dat zegt Reinder Rustema, voorzitter van de Vereniging Open Domein (VOD).

Rustema heeft niettemin goede hoop dat de donderdag officieel opgerichte vereniging uiteindelijk aan het langste eind zal trekken. “Als de commerciële interesse voor DDS echt serieus was, dan was DDS nu al overgenomen. Maar geen bedrijf wil de prijs voor DDS City betalen.”

Volgens Rustema is DDS City, het onderdeel van DDS waarin de e-mailadressen en homepages zijn ondergebracht, niks waard zonder de bewoners. “Als de directie de bewoners van DDS niet betrekt bij de plannen voor de toekomst, is er geen toekomst voor DDS City.”

Volgens de VOD is het ook financieel niet aantrekkelijk voor de directie om DDS City aan een commerciële partij te verkopen. Toen de directeuren van DDS, Joost Flint en Chris Göbel, de aandelen overnamen van de Stichting DDS is vastgelegd dat de directie DDS City de eerste drie jaar niet mag verkopen. Doen de directeuren dat wel – zoals nu lijkt te gebeuren – dan moeten zij een boete betalen. Volgens de VOD is die boete ‘zo hoog dat de directie niks aan een verkoop verdient’.

Commerciële interesse

Toch worden de aanwijzingen dat de directie van DDS probeert DDS City aan een commerciële partij te verkopen steeds talrijker. Zo organiseerde de directie onlangs een enquete voor de bewoners van DDS. Daarin werd onder meer de bereidheid gepeild om te betalen voor de diensten van DDS. Een meerderheid van de 15.000 respondenten zou bereid zijn om te betalen voor een DDS-account.

Eerder deze week zegde Joost Flint bovendien een interview met de VOD af. Volgens Flint zou het in verband met een ‘zakelijke optie’ niet verantwoord zijn om mededelingen te doen. Ook tegenover de media onthoudt Flint zich sinds begin deze week van commentaar. “Voorlopig doen we geen mededelingen”, aldus Flint.

Ook de Stichting DDS, die eerder aankondigde DDS City te willen helpen, wil geen reactie geven op de huidige situatie. “Wij willen niet door ongewenste bemoeienis de lopende onderhandelingen tussen de BV en mogelijk reddende partijen verstoren. Wij vertrouwen erop dat de directie van de BV de juiste oplossing voor de City zoekt en vindt”, aldus voorzitter Erik Huizer.

Wie de commerciële partijen zijn met wie DDS in gesprek is, is onduidelijk. De enige ondernemer die naar buiten is getreden is Martijn Bevelander. Bevelander heeft inmiddels contact gehad met Chris Göbel. Flint spreekt een bericht in Planet Multimedia over gesprekken met KPN tegen. “Daar is mij niks van bekend.”

Rechtszaak

Mocht de directie van DDS besluiten om DDS City aan een commerciële partij te verkopen, dan overweegt de VOD juridische stappen. Tijdens de oprichtingsvergadering drongen enkele leden aan op een harde opstelling ten opzichte van de directie van DDS. Naar de rechter dus en als die de vereniging niet gelijk geeft: DDS kraken.

“Een huiseigenaar kan ook niet zomaar bewoners op straat zetten, waarom zou DDS dat dan wel kunnen?”, zo vroeg een van de 75 aanwezigen zich af. Het bestuur van VOD wil echter eerst proberen via onderhandelingen DDS te bemachtigen. Reinder Rustema: “Onderhandelingen zijn misschien niet zo inzichtelijk voor de buitenwacht, maar ik vraag me af of een conflictmodel wel zo verstandig is.”