De Hond: ‘Overheid moet helpen met glasvezel’

Dat schrijft Maurice de Hond in zijn maandag verschenen boek ‘De Vijfde Dimensie’. Brieven met dezelfde strekking heeft de voormalige internetondernemer verstuurd naar de fractievoorzitters van CDA, VVD en LPF die op dit moment onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet.

“Slechts als de overheid een dominante rol gaat spelen zal binnen afzienbare tijd in Nederland een glavezelnet beschikbaar kunnen komen waar vrijwel iedereen op aangesloten is en waar men tegen lage kosten gebruik van kan maken”, zo meent De Hond.

Hij pleit voor een door de overheid verstrekte rentevrije lening aan de bouwer en exploitant van een dergelijk glasvezelnet. Immers: “De markt zal zelf voorlopig op eigen kracht niet in staat zijn tot een massale uitrol ervan te komen.”

Volgens De Hond heeft de aanleg van een glasvezelnetwerk als belangrijk voordeel dat de investeringen in fysieke infrastructuur (zoals wegen en spoorwegen) gedeeltelijk achterwege kunnen blijven.

Het is de vraag of De Hond met zijn pleidooi voor overheidsingrijpen de handen op elkaar krijgt bij de politiek. Uit een rondgang langs de fractiespecialisten die WebWereld aan de vooravond van de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 mei hield, bleek al dat de meeste politieke partijen een bescheiden rol voor de overheid zien weggelegd bij de aanleg van breedbandverbindingen. Volgens hen is de aanleg van een glasvezelnetwerk in eerste instantie een taak voor de markt.