De Digitale Stad wordt betaalde provider

Dat heeft directeur Joost Flint donderdagavond in een persbericht bekendgemaakt. Bewoners van DDS zullen vanaf 1 september 2001 ongeveer een gulden per week moeten gaan betalen voor een ‘basis internet pakket’. Daar staat tegenover dat abonnees vanuit het hele land bij DDS kunnen inbellen, toegang hebben tot 40.000 nieuwsgroepen en 15 MB voor een homepage krijgen. DDS heeft hiertoe een overeenkomst gesloten met het telecombedrijf Scarlet.

Daarnaast zal DDS ADSL-diensten aan haar bewoners gaan aanbieden. Daarbij maakt de stad gebruik van de technologie van BabyXL. Hoeveel de ADSL-dienst zal gaan kosten, wordt pas later bekendgemaakt. De kans dat DDS goedkoper zal zijn dan andere ADSL-aanbieders is echter klein. Flint: “KPN heeft nog altijd een monopolie op de <i>last mile</i> naar de abonnee. Hoewel dat monopolie nu op zijn einde loopt, betekent dat wel dat we nu nog moeilijk goedkoper kunnen zijn dan KPN.”

Uit twee enquêtes die DDS eerder dit jaar hield, bleek dat veel bewoners bereid waren om te betalen voor e-mail, een homepage en nieuwe diensten als ADSL. Volgens de directie van DDS volgt hieruit dat ‘er een basis is voor continuïteit op basis van een model van zakelijke dienstverlening waarin de eindgebruiker betaalt’.

Bovendien verwacht DDS abonnees bij andere providers te kunnen weglokken. Flint: “We zijn natuurlijk niet alleen afhankelijk van de oude bewoners van DDS. Met het pakket dat wij bieden, verwachten we dat bijvoorbeeld ook veel Xs4all-gebruikers zullen overstappen. Andere providers zijn vaak veel te duur.”

Open domein

In het persbericht kondigt DDS ook aan te willen samenwerken met de Vereniging Open Domein (VOD). De VOD is een vereniging van DDS-bewoners, die werd opgericht nadat de directie van DDS te kennen had gegeven DDS te willen sluiten. De vereniging wil onder meer de privacy van de bewoners beschermen, onderdak bieden aan ‘datavluchtelingen’ die elders geen onderdak kunnen krijgen en DDS City als ‘internet-historisch’ monument behouden.

De VOD mag straks – na onderhandelingen – een ‘publieke zone’ gaan inrichten. De directie van DDS en de VOD zullen de komende maanden gaan onderhandelen over de invulling daarvan. Reinder Rustema, voorzitter van de VOD: “We willen DDS nieuw leven gaan inblazen. We gaan proberen projecten weer naar de stad toe te lokken.” Dat moet onder meer gaan gebeuren door een Slashdot-achtig systeem op te zetten, waarbij bewoners makkelijk met elkaar in discussie kunnen gaan. “Er moet weer een gemeenschap ontstaan”, aldus Rustema.

Ook is het de bedoeling dat de VOD verantwoordelijk wordt voor het beheer van een aantal niet-commerciële activiteiten die nu nog in handen zijn van DDS. Het zou hierbij onder meer gaan om de Metro en Cam@Home, de goedbezochte webcam van Corrie en Rickert.

Rustema heeft zijn twijfels bij het overdragen van de niet-commerciële activiteiten van DDS aan VOD. “We lopen natuurlijk het gevaar dat Joost Flint allerlei zaken bij ons wil dumpen. Het in de lucht houden van Cam@Home is bijvoorbeeld een vrij kostbare zaak, omdat zo’n cam veel bandbreedte opslokt. Ik denk dat we dan liever kiezen voor andere prioriteiten.”

Geen gratis e-mail meer

Een van de doelstellingen van de VOD, het gratis houden van de e-mail- en homepagefaciliteiten, gaat in ieder geval verloren in de nieuwe plannen van DDS. Volgens het persbericht van DDS zou de VOD echter hebben ‘aangegeven dat zij (…) de profit doelstellingen van de onderneming erkent en eerbiedigt’.

Rustema bevestigt dit: “De doelstelling om DDS gratis te houden, is niet haalbaar gebleken. Het heeft voor ons weinig zin om daar tegenin te gaan. Je kunt je ook afvragen of bewoners die niet willen betalen, wel iets met DDS hebben. Het is bovendien te gecompliceerd voor een vrijwilligersorganisatie als de onze om zelf voor providertje te gaan spelen. Bovendien heeft deze situatie het voordeel dat de bewoners vanaf 1 september kwaliteit kunnen gaan eisen.”

Gered

Met deze stappen lijkt DDS City voorlopig gered. Half januari kondigde Flint nog aan dat DDS zou worden opgeheven als er niet binnen een halfjaar een goed plan kwam om DDS City (het onderdeel van DDS waarin de homepages en e-mailadressen zijn ondergebracht) rendabel te maken. “DDS is geen liefdadigheidsinstelling”, zei Flint destijds tegen WebWereld.