ChristenUnie ontraadt gebruik stemwijzer referendum

Volgens de ChristenUnie is de stemwijzer ‘misleidend en onbruikbaar’. “Notoire tegenstanders krijgen geheel onverwacht de uitslag dat ze vóór de grondwet zijn”, stelt de partij. “Dat komt omdat voor hen belangrijke zaken compleet zijn weggelaten.”

“Tevergeefs zoek je bijvoorbeeld naar een keuze als: ‘Nederland moet zijn eigen Europees Commissaris behouden’, of: ‘In de EU dienen de grote landen niet meer macht te krijgen’. De referendumwijzer verzwijgt ook, dat de Unie zónder instemming van de nationale parlementen haar bevoegdheden mag uitbreiden. Een advies krijgen om ‘nee’ te stemmen, wordt zo wel heel moeilijk”, meent de ChristenUnie. De partij is tegen de grondwet.

Eerder uitte de SP al vergelijkbare kritiek op de stemwijzer van het IPP. SP-kamerlid en fervent tegenstander van de grondwet Harry van Bommel was het volgens de online stemhulp voor 68 procent met de grondwet eens. Van Bommel vindt de referendumwijzer dan ook ‘buitengewoon selectief en buitengewoon misleidend’.

Volgens het SP-kamerlid hebben de opstellers van de referendumsite voornamelijk positieve zaken uit de grondwet opgenomen. “Enkele van de belangrijkste kritiekpunten van de tegenstanders – de passages over concurrentie en marktwerking en de gevolgen ervan voor de dienstverlenende sector – komen geheel niet aan de orde in de test.”

Het IPP is het niet met de kritiek eens. “We hebben in grote zorgvuldigheid de controversiële punten uit de grondwet op een rijtje gezet. We hebben twee bijeenkomsten gehouden met maatschappelijke organisaties en politieke partijen om de onderwerpen op een rijtje te zetten. Daarbij waren ook de SP en het Comité Grondwet Nee aanwezig”, aldus Nel van Dijk, directeur van het IPP.