Brein sleept providers voor rechter om gegevens abonnees

Het kort geding dient op 16 juni in Utrecht. De providers die de auteursrechtenorganisatie heeft gedaagd, zijn Planet Internet, @Home, Chello, Tiscali en Wanadoo. De providers weigeren de gegevens over hun klanten aan Brein te verstrekken.

Zonder de informatie van de providers kan Brein weinig uitrichten tegen online muziekaanbieders. Brein beschikt alleen over de ip-adressen van de personen die muziek aanbieden. De providers van deze muziekaanbieders kunnen de ip-adressen koppelen aan de naam en adresgegevens van de betreffende abonnees.

Tot nu toe zijn er acht online muziekaanbieders akkoord gegaan met een door Brein aangeboden schikking. Zij betaalden gemiddeld 2100 euro aan Brein. Ook moesten zij beloven om nooit meer illegaal muziek aan te bieden via internet.

De rechtszaak vindt een maand later plaats dan Brein aanvankelijk wilde. Een maand geleden ging de auteursrechtenorganisatie er nog van uit dat het eerste geding medio mei zou plaatsvinden. “We zijn echter afhankelijk van de agenda van de president van de rechtbank”, aldus Tim Kuik van Brein.

Het doel van de juridische acties is om het gebruik van muziekuitwisseldiensten te ontmoedigen. Volgens Brein hebben de ervaringen in buitenland aangetoond dat rechtszaken daarbij succesvol zijn. In Duitsland is het aantal illegaal aangeboden bestanden met een derde gedaald.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De belangen van de vijf providers worden behartigd door advocaat Christiaan Alberdingk Thijm. Alberdingk Thijm kruist regelmatig de degens met Stichting Brein. In het verleden trad hij onder meer op als advocaat van Kazaa.

Alberdingk Thijm denkt dat Brein het moeilijk zal krijgen bij zijn rechtszaken, zo zei hij een maand geleden. “Er bestaat voor een private partij als Brein geen wettelijke grondslag voor het opvragen van naw-gegevens bij de providers. Ik kan ook niet naar de Belastingdienst stappen om de gegevens op te vragen van iemand die bij Brein werkt.”

Alberdingk Thijm meent dat Brein niet zijn gelijk moet proberen te halen via de civiele rechter maar via het strafrecht. Brein zou aangifte moeten doen tegen de uploaders, meent de advocaat.

Kuik is het daar niet mee eens. “Volgens artikel 8 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben isp’s wel degelijk de mogelijkheid om naw-gegevens te verstrekken aan een partij die daar een gerechtvaardigd belang bij heeft, zoals wij.”

Kuik: “Doordat veel providers in hun algemene voorwaarden beloven dat ze de naw-gegevens van hun klanten alleen verstrekken op verzoek van de rechter-commissaris, moeten ze een keuze maken: een wanprestatie leveren ten opzichte van hun klant of een onrechtmatige daad begaan jegens ons.”