‘Brinkhorst levert half werk bij aanpakken reclametelefoontjes’

Dat vindt PvdA-kamerlid Martijn van Dam. “Het gebruik van Infofilter is nu niet verplicht voor bellende bedrijven, ondanks het verbod in de Telecommunicatiewet om mensen te bellen die hebben aangegeven dat niet te willen. Brinkhorst heeft destijds half werk geleverd en moet dat nu herstellen”, stelt Van Dam op zijn site.

Bij de behandeling van de Telecomwet had Van Dam voorgesteld om mensen direct aan de telefoon de mogelijkheid te bieden om zich te laten registreren bij Infofilter. Brinkhorst heeft volgens Van Dam niets met dit voorstel gedaan. Daardoor is een telefonische afmelding alleen van toepassing op het bedrijf dat belt. Van Dam wil dat de minister deze lacune in de wet dicht.

Naast betere regels vindt de PvdA’er dat Brinkhorst ook moet kijken naar nieuwe technologie├źn om ongewenste reclametelefoontjes te voorkomen. “Het kan best zijn dat je tijdelijk niet gebeld wil worden. Een NEE-NEE-sticker op je telefoon zou handig zijn. Door de nieuwe technologie genaamd de ring-up-tone is dat nu mogelijk. Je kunt een muziekje laten horen aan degene die je belt. Dan moet het dus ook mogelijk zijn om een ‘NEE-NEE-signaal’ te laten horen”, meent Van Dam.

Daarnaast pleit het Kamerlid voor een speciale nummerreeks voor telemarketeers. Ook moeten de marketingbureau’s een speciaal tekstbericht met hun telefoontjes meesturen zodat de consument kan zien wie er belt.

Als Brinkhorst niet bereid is om de voorstellen van Van Dam over te nemen, zal de PvdA een eigen wetsvoorstel indienen.

Consumentenbond

In mei trok de Consumentenbond al aan de bel bij de politiek over de tekortschietende zelfregulering door de telemarketingbranche. Uit onderzoek van de bond bleek dat mensen die zich hebben aangemeld bij Infofilter, soms toch nog worden gebeld.

Volgens de Consumentenbond moet het Infofilter niet langer op basis van vrijwilligheid werken. Alle telemarketingbedrijven zouden zich moeten aansluiten bij het register. Ook pleit de bond voor strengere straffen voor bedrijven die consumenten toch nog lastig vallen.