Brein gaat gebruikers Kazaa waarschuwen

“U biedt muziek en mogelijk ook andere content, zoals films en games, aan andere gebruikers van zogenaamde uitwisseldiensten (peer-to-peer of p2p-diensten) aan. Natuurlijk is het mooi om van muziek en andere content te genieten. Maar het is iets heel anders om zelf zulk materiaal aan te bieden want daarvoor heb je de toestemming van de rechthebbenden nodig”, zo begint het bericht dat Brein vanaf vandaag naar gebruikers van uitwisseldiensten stuurt.

De organisatie waarschuwt in het bericht dat inbreuk op het auteursrecht ‘aanleiding kan zijn tot forse schadeclaims’. Brein kondigde eerder al aan van plan te zijn om later dit jaar mensen die illegaal muziek aanbieden via uitwisseldiensten, voor de rechter te willen slepen.

“Uiteindelijk gaat dit tot juridische procedures leiden”, zegt Bas Vissers van Brein. Over de precieze tijdsplanning doet Vissers geen mededelingen. Vissers kan ook niet zeggen hoeveel p2p-gebruikers Brein via een bericht wil aanschrijven. “We willen zoveel mogelijk mensen bereiken, maar het exacte aantal weet ik niet.”

Jan en alleman

Brein maakt bij het versturen van berichten geen onderscheid tussen mensen die veel bestanden aanbieden en mensen die weinig aanbieden. “Iedereen kan een bericht krijgen”, zegt Vissers. “Als iemand alleen een video aanbiedt van een film die nog in de bioscoop moet komen, kan dat ook heel schadelijk zijn.”

Brein wijst in de berichten ook op de schadelijkheid van p2p-gebruik voor de pc. “Illegale bestanden kennen immers geen kwaliteitscontrole en u geeft jan en alleman toegang tot uw harde schijf.” De organisatie verwijst in het bericht naar haar website waarop een handleiding staat om ‘illegaal aanbod via een uitwisseldienst te voorkomen’.

Via programma’s als Kazaa en Grokster is het mogelijk om berichten te sturen naar andere gebruikers. Auteursrechtenorganisaties in andere landen maken al langer van deze mogelijkheid gebruik om p2p-gebruikers te waarschuwen.