Brein financiert zaak bij Hoge Raad tegen Lycos

De Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, buigt zich op dit moment over een uitspraak van eind juni in een zaak van de Tilburgse postzegelhandelaar en advocaat Augustinus Pessers tegen Lycos. Kern van de uitspraak is dat providers ook bij een (redelijk) vermoeden van onrechtmatig handelen de naw-gegevens van een klant kunnen overdragen aan derden.

In het verleden waren providers daartoe alleen verplicht als er sprake was van een onmiskenbaar onrechtmatig handelen. In andere gevallen zorgden justitie of de rechter voor uitsluitsel.

Volgens advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, onder meer bekend door zijn verdediging van Kazaa, leidt het vonnis van het Hof ertoe dat internetaanbieders ‘lichtvaardiger om zullen gaan met het verstrekken van persoonsgegevens aan derden’.

De kritiek van veel providers is dat zij door dit arrest gedwongen worden om plaats te nemen op de stoel van de rechter. “Wij hebben niet de kennis om in alle gevallen te oordelen of iets onrechtmatig is of niet”, stelt John van Vroenhoven van Lycos.

“Nu raden we mensen die een klacht hebben over een homepage bij Lycos, vaak aan om contact op te nemen met de politie”, zegt Van Vroenhoven. “Als er vervolgens een gerechtelijk verzoek om gegevens komt, werken wij daar vrijwel altijd aan mee. Justitie kan een goede inschatting maken.”

Grote gevolgen

Lycos is tegen de uitspraak van het Hof in cassatie gegaan. “We hadden deze uitspraak niet verwacht. Vanwege het principiĆ«le karakter van de zaak zijn we naar de Hoge Raad gestapt”, aldus Van Vroenhoven. De Nederlandse internetaanbieders zullen de ontwikkelingen bij de Hoge Raad met grote belangstelling volgen.

Dat geldt ook voor de auteursrechtenorganisatie Brein. Er is Brein veel aan gelegen om de uitspraak van het Amsterdamse Hof overeind te houden. De auteursrechtenorganisatie is van plan zelf naw-gegevens op te vragen bij providers van internetgebruikers die illegaal muziek aanbieden. Hoe lager de drempel om dergelijke informatie te krijgen, hoe beter voor Brein.

“Wij hebben belang bij die uitspraak”, geeft Tim Kuik van Stichting Brein onomwonden toe. Daarom helpt Brein Pessers bij zijn zaak tegen Lycos. De postzegelhandelaar wilde aanvankelijk geen verweer voeren bij de Hoge Raad, maar Brein is hem te hulp geschoten.

“Het leek ons onverstandig om een zaak die zo belangrijk is, te laten aankomen op verstek. Het is een goede zaak als de Hoge Raad de argumenten van twee kanten kan horen”, stelt Kuik.

Daarom levert Brein in het proces bij de Hoge Raad de argumenten aan. De auteursrechtenorganisatie heeft daartoe de juristen Dirk Visser en Antoon Quaedvlieg in de arm genomen. “Wij hebben hun gevraagd om de argumenten namens Pessers te verzorgen”, zegt Kuik.

Voor Caspar Wenckebach, advocaat van Lycos, komt de betrokkenheid van Brein niet als een verrassing. “Pessers had al eerder aangekondigd dat hij door de advocaat van Brein was benaderd om de zaak ‘over te nemen’, maar omdat hij in eerste instantie verstek had laten gaan leek het er op alsof de deal met Brein niet door was gegaan.”

“Toen ik de processtukken van Dirk Visser onder ogen kreeg werd duidelijk dat Brein zich kennelijk toch nog met de zaak ging bemoeien. Op zichzich geen slechte zaak, want het is belangrijk dat dit er een evenwichtige uitspraak komt.”

Logisch

Op de vraag of Brein de zaak bij de Hoge Raad ook voor Pessers financiert, wil Kuik aanvankelijk geen antwoord geven. “Wat voor regeling wij hebben getroffen, is tussen de heer Pessers en ons.” Maar als Brein twee advocaten vraagt om argumenten aan te leveren, ligt het toch ook voor de hand dat Brein die advocaten betaalt? Kuik: “Dat lijkt me logisch inderdaad.”

Het verbaast Lycos niet dat Brein Pessers te hulp is geschoten. “Dat toont nogmaals het belang van deze zaak aan. De uitspraak is cruciaal voor de Nederlandse internetproviders”, meent Van Vroenhoven.

“Brein zal bij een voor hen gunstige uitspraak de providers overspoelen met verzoeken om informatie”, verwacht Van Vroenhoven. Kuik weerspreekt dat. “Als we providers om naw-gegevens gaan vragen, is dat niet afhankelijk van de uitkomst van deze zaak.”