Bond: Stichting Brein loopt te hard van stapel

Dat stelt althans de Consumentenbond. De bond reageert daarmee op de herhaalde dreigementen van de Stichting Brein om mensen die muziek aanbieden via online uitwisseldiensten, aan te gaan pakken.

De consumentenorganisatie erkent dat het aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de rechthebbende ‘niet netjes’ is. “Daartegenover staat dat het kopiëren van muziek een weerbarstige praktijk is, waarvoor een manier gevonden moet worden die recht doet aan deze praktijk.”

Volgens de bond heeft de muziekindustrie tot nu toe de kans laten liggen om zelf een goede muziekdienst via internet aan te bieden. “Probeer de site maar eens te vinden waar je het brede aanbod van de goede platenzaak per track kunt downloaden voor een redelijke prijs en die af kan spelen op verschillende spelers. Dat lukt eigenlijk alleen via p2p-netwerken.”

Totdat de muziekindustrie met een dienst van vergelijkbare kwaliteit op de proppen komt, moet de Stichting Brein zich volgens de Consumentenbond gaan bezighouden met de ‘professionele piraat die vanuit een commercieel oogpunt illegale kopieën verkoopt’.