Advocaat Joltid: er is niets mis met PeerCache

Vrijdag werd bekend dat Wanadoo Nederland met het gebruik van PeerCache van het Zweedse bedrijf Joltid is gestopt. Bij PeerCache worden bestanden waar bij Kazaa-gebruikers veel vraag naar is, opgeslagen in een cache van de provider.

Volgens Anthony Filbien van Wanadoo was het experiment met PeerCache niet meer dan een ’technische test’. De ervaringen zouden van pas kunnen komen op het moment dat de film- en muziekindustrie zelf op grote schaal hun catalogi gaan aanbieden. “We zijn natuurlijk nooit van plan geweest om piraterijpraktijken te ondersteunen”, aldus Filbien tegenover WebWereld.

Christiaan Alberdingk Thijm meent dat Wanadoo Nederland rustig had kunnen doorgaan met het gebruik van PeerCache. Alberdingk Thijm is advocaat van Kazaa en heeft Joltid (het nieuwe bedrijf van Kazaa-bedenker Niklas Zennström) geadviseerd bij de ontwikkeling van PeerCache.

Techniekonafhankelijk

Door PeerCache aan te bieden, maken providers zich niet schuldig aan inbreuk op het auteursrecht, meent Alberdingk Thijm. “Zowel in de Europese e-commercerichtlijn als in de auteursrechtenrichtlijn is een uitzondering voor <i>caching</i> gemaakt.”

“Internetproviders kunnen daardoor niet verantwoordelijk worden gesteld voor het opslaan van informatie van derden in hun cache. Het idee hierachter is dat het netwerkverkeer dankzij het gebruik van een cache niet zo zwaar hoeft te worden belast.”

Volgens Alberdingk Thijm is er geen juridisch verschil tussen een cache voor bijvoorbeeld webpagina’s en een cache voor Kazaa-bestanden. “De wetgeving is techniekonafhankelijk. Het principe achter een cache voor webpagina’s is identiek aan een cache voor bestanden die via Kazaa worden uitgewisseld.”

Tijdelijk

Over de vraag hoelang een provider een Kazaa-bestand mag cachen, is nog wel discussie mogelijk, meent Alberdingk Thijm. “In de richtlijn staat dat het gaat om het ’tijdelijk’ opslaan van bestanden. Over hoelang ’tijdelijk’ is, zou je kunnen twisten. Is dat 21 dagen of 48 uur? Dat laatste lijkt mij het minimum.”

Tim Kuik van auteursrechtenorganisatie Stichting Brein zet zijn vraagtekens bij het cachen van Kazaa-bestanden. Volgens hem blijven populaire bestanden voortdurend in de cache staan en leidt dat er in de praktijk toe dat een provider een bestand dan gewoon ter beschikking stelt.

Alberdingk Thijm is niet onder de indruk van de redenering van Kuik. “Ik heb hier van alle kanten naar gekeken en verwacht niet dat er een rechtszaak komt. Met dit soort uitspraken probeert Brein elke vorm van innovatie de kop in te drukken.”