Bolkestein maakt kans op Big Brother Award

Bolkestein is genomineerd vanwege het opschorten van Europese privacywetgeving waardoor het mogelijk is om informatie over vliegtuigpassagiers aan de Verenigde Staten door te spelen. Remkes (Binnenlandse Zaken) heeft zijn nominatie voor een Big Brother Award te danken aan zijn voorstellen om inlichtingendiensten meer bevoegdheden te geven bij het afluisteren en data mining.

De Big Brother Awards worden jaarlijks uitgereikt aan mensen, bedrijven en overheden die zich hebben ingezet voor het `afbreken van de privacy’. De organisatie van de Big Brother Awards is in handen van de digitale-burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom (BoF).

Naast Bolkestein en Remkes maakt ook de ex-korpschef Peter Vogelzang kans op een award . Dit vanwege zijn voorstel om foto’s van veelplegers op internet en in buurtkrantjes te publiceren.

Opmerkelijke afwezige in de lijst met genomineerde personen is minister Piet Hein Donner. Donner, die vorig jaar al in de `prijzen’ viel, werd wel voorgedragen voor een nominatie. Tim Kuik van stichting Brein, die vorig jaar een vermelding in de `tipparade’ kreeg, ontbreekt eveneens in de lijst. Brein is nog altijd niet begonnen met het vervolgen van mensen die muziek aanbieden via uitwisseldiensten.

Bedrijven en instellingen

In de categorie bedrijven en instellingen maakt het cameratoezicht op Amsterdam Centraal een goede kans. Een onderzoekster die enige tijd met de `camerabewakers’ meeliep, ontdekte dat de bewakers zich niet alleen laten leiden door raciale vooroordelen, maar ook regelmatig inzoomen op de borsten en kapsels van voorbijgangers.

Andere genomineerden in deze categorie zijn: Interpay (voor het verkopen van adresgegevens van rekeninghouders ten behoeve van direct-marketing door goede doelen) en Digidoor (een project van basisscholen in Almere om de dossiers van leerlingen online toegankelijk te maken voor scholen in de regio).

Overheden

In de categorie overheden maakt het CWI kans op een onderscheiding. De organisatie zette de cv’s van een groot aantal mensen op internet en bleek stiekem mee te kijken bij het surfen door werkzoekenden.

Het CWI krijgt concurrentie van de politie Amsterdam, die een kaartspel van veelplegers maakte en (vermeende) jonge veroordeelden af en toe een ansichtkaart stuurt. Ook het ministerie van Johan Remkes, Binnenlandse Zaken, maakt kans op een Big Brother Award.

Voorstellen

Tot slot geeft BoF nog een `prijs’ weg voor een slecht voorstel. De volgende plannen zijn genomineerd: biometrie in het paspoort, de bewaarplicht van verkeersgegevens en de identificatieplicht in de gezondheidszorg.

Volgens organisator BoF komt uit de twaalf nominaties een duidelijke trend naar voren: “De overheid legt zich meer en meer toe op het verzamelen en verwerken van grote hoeveelheden ‘zachte’ informatie over onverdachte burgers.”

De jury van de Big Brother Awards bestaat dit jaar uit advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, de juristen Lodewijk Asscher en Bert-Jaap Koops, hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs, adviseur Fred Eisner en publiciste Karin Spaink. Op zondagavond 24 oktober worden de winnaars bekend gemaakt tijdens een uitreiking in Paradiso, Amsterdam.