Alleen Europarlementariërs CDA steunen bewaarplicht voluit

Op de CDA-Europarlementariërs en Jan Marinus Wiersma (PvdA) na stemden woensdag alle Nederlandse parlementsleden tegen het voorliggende voorstel voor de bewaarplicht.

Elf van de 23 Nederlandse Europarlementariërs stemden bovendien voor een amendement van de groenen om het voorstel voor de bewaarplicht direct te verwerpen. Alle leden van GroenLinks, Europa Transparant, D66 en SP stemden voor dit amendement. Ook vier van de vijf PvdA’ers wilden het voorstel voor de bewaarplicht het liefst direct in de prullenbak gooien.

Dat blijkt uit een analyse van het stemgedrag van de Europarlementariërs door de FFII (Softwarepatenten.be). De FFII, die eerder met succes het Europese voorstel voor de invoering van softwarepatenten torpedeerde, is tegen de bewaarplicht.

De VVD’ers en de leden van de ChristenUnie/SGP in het Europarlement stemden tegen het voorstel van de groenen om de plannen voor de bewaarplicht direct te verwerpen. Zij stemden echter wel in met een aantal andere amendementen om de scherpe kantjes van het voorstel voor de bewaarplicht af te halen. Zo waren de parlementariërs van de VVD en ChristenUnie/SGP tegen het bewaren van gegevens over onsuccesvolle telefonische oproepen. Ook wilden de VVD en ChristenUnie/SGP een financiële tegemoetkoming voor internet- en telecomaanbieders.

Bij de Nederlandse Europarlementariërs was de steun voor de bewaarplicht verreweg het grootst bij de leden van het CDA. Alle vijf de CDA’ers stemden consequent ‘fout’ volgens de FFII. Dat gold verder alleen voor de PvdA’er Wiersma. De andere Nederlandse Europarlementariërs stemden over het algemeen in overeenstemming met de wensen van de FFII.

CDA-Europarlementariër Albert Jan Maat schrijft op zijn site dat hij ’tevreden’ is over de aanname van de bewaarplicht ‘omdat door het Commissie-voorstel veel bureaucratie wordt voorkomen maar een adequate terrorismebestrijding wordt bevorderd’. “De CDA-delegatie is wel uitermate teleurgesteld in de opstelling van de VVD-fractie in het Parlement die elke amendering afwees en zo compleet afwijkt van hun eigen ministers en Tweede-Kamerfractie”, schrijft Maat.

Politiestaat

De Belgische Europarlementariërs stemden massaal voor het plan om de bewaarplicht in te voeren. Van de negentien Belgische Europarlementariërs was er maar één die zich bij alle stemmingen verzette tegen de bewaarplicht: de groene Europarlementariër Bart Staes.

Op zijn website noemt Staes de bewaarplicht ‘niet de meest intelligente aanpak’. Veel Nederlandse Europarlementariërs veroordelen de aanname van de bewaarplicht met aanmerkelijk hardere bewoordingen. Zo noemde Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) de bewaarplicht woensdag een ‘dom besluit’.

Edith Mastenbroek (PvdA) meent dat het voorstel voor de bewaarplicht ‘aan alle kanten rammelt’. “Deze bewaarplicht zal nergens toe leiden. Dit besluit is alleen effectief bij het aanpakken van het downloaden van mp3-tjes.”

Erik Meijer (SP) vindt de opslag van verkeersgegevens ‘ondoordacht, overbodig en demagogisch’. “Deze regelrechte aantasting van de privacy creëert grote rechtsonzekerheid. Onder het mom van terrorisme wordt het Fort Europa steeds meer een politiestaat.”

Bewaartermijn

Volgens het woensdag aangenomen voorstel wordt in juli 2007 in heel Europa een bewaarplicht voor telefonie- en internetgegevens van kracht. De bewaartermijn kan per land verschillen, maar bedraagt minimaal zes maanden.

De bewaarplicht omvat onder meer gegevens over gebelde telefoonnummers, de duur van telefoongesprekken, de tijdstippen waarop mensen gebruikmaken van internet en details over alle verzonden e-mails en voip-gesprekken. Onder de bewaarplicht vallen ook gegevens met betrekking tot onsuccesvolle telefonische oproepen en de locatie van mobiele telefoons.