Afmelden sms-diensten wordt makkelijker

De mobiele-telefoniebedrijven, sms-aanbieders, de telecomwaakhond OPTA, de Consumentenbond en de Stichting De Ombudsman hebben overeenstemming bereikt over een gedragscode voor sms-diensten, waarin de vereenvoudigde manier van afmelding geregeld is. Eind juli moeten alle partijen voldoen aan de afspraken.

Door de enorme groei van sms-diensten is ook het aantal klachten over de soms dubieuze praktijken van de aanbieders ervan de laatste jaren explosief gegroeid. Grote groepen consumenten – in veel gevallen kinderen – slagen er niet in om hun abonnement op een sms-dienst op te zeggen of krijgen sms-berichten toegestuurd waar ze nooit om hebben gevraagd.

Ook is het vaak onduidelijk hoeveel een dienst kost. In advertenties wordt vaak alleen het bedrag per ontvangen bericht genoemd. Hoeveel berichten mobiele bellers vervolgens ontvangen, vermelden de sms-aanbieders niet.

Afmelden

De donderdag overeengekomen gedragscode moet daar verandering in brengen. Het aan- en afmelden van sms-abonnementen wordt vereenvoudigd. Afmelden kan in het vervolg altijd door een berichtje met de tekst ‘uit’ of ‘off’ naar de sms-aanbieder te sturen.

De mobiele-telefoniebedrijven zetten op hun site een overzicht van alle sms-diensten en de wijze van afmelding. Gebruikers kunnen ook een bericht met de tekst ‘help’ sms’en naar de sms-dienst. De sms-aanbieder stuurt vervolgens een bericht terug met informatie over het afmelden van de dienst.

In reclames moeten sms-aanbieders altijd ‘duidelijk en ondubbelzinnig’ het totale tarief vermelden dat de consument moet betalen. Bij sms-abonnementen die duurder zijn dan 70 cent per ontvangen bericht, moet de consument het abonnement eerst per sms bevestigen.

Genuanceerd tevreden

De Consumentenbond is ‘genuanceerd tevreden’ met de afspraken. Woordvoerder Ewald van Kouwen: “Het gros van het sms-leed verdwijnt hiermee uit de wereld, maar helaas zijn niet al onze wensen ingewilligd. Als het aan ons had gelezen, zouden mensen bijvoorbeeld ook toestemming moeten geven voor sms-abonnementen die minder dan 70 cent per bericht kosten.”

Daarnaast vindt de bond de helpfunctie te duur. “Het gebruik van die helpfunctie kost nu 40 cent. Als het aan ons had gelegen was dat gratis geweest”, aldus Van Kouwen.

Tot slot maakt de Consumentenbond zich zorgen over de handhaving. “De gerenommeerde bedrijven zullen zich ongetwijfeld aan de sms-gedragscode houden. Malafide bedrijven kunnen echter nog altijd voor problemen zorgen. Wat ons betreft wordt de OPTA belast met de naleving van de gedragscode, maar wettelijk ligt dat nog moeilijk. We zullen er daarom voor blijven lobbyen dat de OPTA op dit punt meer bevoegdheden krijgt.”