AD heeft banner voor overlijden Juliana al klaar

De bedoeling van de registratieprocedure is dat alleen geregistreerde bezoekers nog toegang krijgen tot de site van het Algemeen Dagblad, maar de praktijk is nu dat creatieve surfers meer kunnen vinden op de AD-site dan de krant lief is: alle directories van de site staan open.

Uit de directory-bestanden blijkt onder meer dat het Algemeen Dagblad zich al heeft voorbereid op het overlijden van Bernhard en Juliana. Op 25 april vorig jaar zijn er twee banners aangemaakt voor de twee leden van het Koninklijk Huis. De banners hebben hetzelfde uiterlijk als de banner die de krant bij het overlijden van Prins Claus heeft gebruikt.

Voor Juliana is zelfs al een speciale folder ingericht. Bij het overlijden van de voormalige vorstin zal een fotoverslag van haar leven op de site van de Rotterdamse krant verschijnen. De fotobijschriften (fotobijschrift ‘Juliana in ochtendgewaad met een pop als enige speelkameraadje’) zijn al geschreven, de foto’s ontbreken nog.

Slordig

Het treffen van voorbereidingen voor het geval een lid van het Koninklijk Huis overlijdt, is overigens allesbehalve bijzonder. De meeste kranten hebben al jaren artikelen ‘klaarstaan’ die bij het overlijden van Juliana en Bernhard meteen geplaatst kunnen worden.

Alex Beishuizen van het Algemeen Dagblad betreurt het dat de bestanden toegankelijk zijn. “Dat is slordig. Dit is vooral iets wat de gevorderde gebruiker tegenkomt, gewone bezoekers zien dit niet. Iedereen weet dat alle kranten zich voorbereiden op het overlijden van Juliana, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat deze informatie al op de site zichtbaar is.”

Of de problemen samenhangen met de introductie van het registratiesysteem kan Beishuizen niet zeggen. Het zou niet voor het eerst zijn dat een Nederlandse krant obstakels tegenkomt bij de invoering van een registratiesysteem. Eerder hadden NRC Handelsblad en Trouw al te kampen met de technische problemen. Voor NRC Handelsblad was dat reden om de registratie enkele dagen te verwijderen, Trouw besloot de introductie ervan uit te stellen.