Xs4all vraagt Tweede Kamer om meer controle op aftappen

Xs4all heeft een brief (pdf) aan de Tweede Kamer geschreven naar aanleiding van een evaluatie van de aftapwetgeving die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Dat onderzoek werd eind maart aangeboden aan de Tweede Kamer.

Uit deze evaluatie, ‘Aftapbaarheid van telecommunicatie‘, bleek dat er af en toe zaken misgaan met het aftappen van abonnees van internet- en telefonieaanbieders. Zo vertelde een internetaanbieder aan de onderzoekers dat de officier van justitie een keer naar aanleiding van een bedreigend e-mailbericht de naw-gegevens opeiste van het slachtoffer (de ontvanger). De officier had de headers van de dreigmail verkeerd om gelezen.

Ook stuurt justitie opdrachten die mogelijk onrechtmatig zijn naar de aanbieders, stelt Xs4all. Volgens de provider hebben telecombedrijven bijzonder weinig mogelijkheden om fouten en onrechtmatigheden bij justitie aan te kaarten.

Toezicht

Xs4all wil dat er structureel toezicht komt op het aftappen van telecommunicatie. De provider haalt Groot-BrittanniĆ« als voorbeeld aan. Daar is de ‘Interception of Communications Commissioner’ actief die jaarlijks rapporteert over ontwikkelingen bij het aftappen.

Xs4all pleit ervoor dat justitie bekendmaakt hoeveel taps er jaarlijks worden gezet. Eerdere pogingen van onder meer Bits of Freedom en het GroenLinks-kamerlid Marijke Vos om hier meer duidelijkheid over te krijgen liepen op niets uit. Het ministerie van Justitie heeft de gegevens over het aantal taps sinds eind vorige eeuw niet meer bekendgemaakt.

Innovatieve diensten

Tot slot wil Xs4all af van de verplichting tot aftapbaarheid bij de introductie van nieuwe en innovatieve diensten. De huidige verplichting om elke nieuwe dienst vanaf de invoering aftapbaar te maken, zou een rem zetten op de innovatie in de telecommunicatie.

“De eis van aftapbaarheid vanaf de introductie brengt grote technische en financiĆ«le investeringen met zich mee waardoor innovatieve en experimentele diensten moeilijker zijn in te voeren”, stelt Xs4all.

De samenstellers van het rapport ‘Aftapbaarheid van telecommunicatie’ kwamen ook al tot de conclusie dat het lastig is om nieuwe communicatievormen, bijvoorbeeld voip of gesprekken via games, af te luisteren.