Staat eist in kort geding domein ministers.nl op

Volgens de landsadvocaat worden burgers die de site ministers.nl nu bezoeken, op het verkeerde been gezet. Zij zouden op dat adres informatie van de overheid verwachten. Dat is nu niet het geval.

Nu heeft het bedrijf dat het domein in handen heeft, Quercus Internet Partners (QIP), er informatie over de Nederlandse ministers en links naar de Nederlandse ministeries opgezet. “Het was onze bedoeling om er een uitgebreide portal over de Nederlandse ministers en departementen van te maken. De site zou een soort uithangbord voor ons bedrijf moeten worden, want het is ondenkbaar dat we er geld mee kunnen verdienen”, aldus Feico Willem Boomsma van QIP.

QIP wil de naam alleen afstaan als de Staat de door het bedrijf gemaakte kosten vergoedt. “De Staat is wel bereid de registratiekosten te vergoeden, maar dat zijn niet de enige kosten die we hebben gemaakt. Zo hebben we ook nogal wat uren gestoken in het bedenken van het concept. Maar we zijn heus niet uit op miljoenen guldens.”

Bovendien betwist QIP het alleenrecht van de Staat op de domeinnaam ministers.nl. Boomsma: “‘Ministers’ is zo’n algemeen begrip. Als we de redenering van de Staat doortrekken, dan zou bijvoorbeeld de KNVB automatisch het recht op voetbal.nl hebben. Dan kan toch niet de bedoeling zijn?”

Voor vier andere domeinen die QIP ook in handen heeft (ridderzaal.nl, verkiezingen2002.nl, dekoningin.nl en staatszaken.nl), heeft de Staat geen belangstelling. Wel heeft QIP inmiddels het domein 1stekamer.nl overgedragen.

Het is niet voor het eerst dat de Staat een ‘overheidsdomein’ via de rechter opeist. Eerder moest Jeroen de Kreek (De Digitale Advocaat) de domeinen prinsjesdag.nl, troonrede.nl en miljoenennota.nl inleveren. De Kreek gebruikte de sites om informatie over Prinsjesdag te verstrekken. Wie de sites nu bezoekt, krijgt een foutmelding.

Uitspraak 11 januari 2001.