‘Sommigen vinden ons bruinhemden’

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) komt in actie tegen discriminatie op internet. ‘Gregorius Nekschot ging ver op zijn website.’

‘Het wordt toch geen artikel waarin we worden afgeschilderd als de internetgestapo, hè?’, vraagt MDI-directeur Niels van Tamelen als de verslaggever belt voor een afspraak. Het meldpunt dat racisme op internet bestrijdt, is vaak het mikpunt van kritiek.

‘We proberen onze standpunten genuanceerd uit te dragen, maar voor sommige mensen zijn we blijkbaar toch een stel bruinhemden die de vrijheid van meningsuiting bedreigen’, vertelt Van Tamelen een week later in het Amsterdamse kantoor van het MDI. Met name de recente arrestatie van de cartoonist Gregorius Nekschot zorgde voor de nodige verontwaardiging. ‘De meeste mensen weten niet hoe de zaak in elkaar zit’, stelt Van Tamelen. ‘Als ik hier niet zou werken, zou ik ook denken: laat die arme tekenaar toch lekker zijn gang gaan op zijn site. Maar er is echt wel wat voor te zeggen om die man voor de rechter te brengen. Hij ging ver op zijn website: elke dag verscheen er wel een keiharde cartoon over moslims of donkere mensen.’ Het meldpunt deed drie jaar geleden aangifte nadat er ruim tachtig meldingen waren binnengekomen over de cartoons van Nekschot. Toch bestond er ook bij het MDI twijfel over de zaak.

‘Normaal als we aangifte doen, zijn we overtuigd van de strafbaarheid van de uitingen. In het geval van Nekschot waren we dat niet. De tekeningen zouden strafbaar kunnen zijn, maar er zijn ook tegenargumenten. Dan ligt het voor de hand om de kwestie voor te leggen aan de rechter. Daarmee doe je recht aan alle mensen die hebben geklaagd over die cartoons.’ Dat de arrestatie van Gregorius Nekschot een aantasting vormde op de vrijheid van meningsuiting gaat er bij Van Tamelen niet in. ‘We hebben een wetsartikel dat discriminatie verbiedt. Dan is het goed dat het OM zo’n zaak onderzoekt. Ook voor cartoonisten. Die weten dan waar ze aan toe zijn.’ Jaarlijks behandelt het MDI zo’n 1.200 meldingen van mensen die klagen over racistische uitingen op internet. Als de medewerkers van het MDI denken dat er inderdaad sprake is van discriminatie, spreken ze de beheerder van de site daarop aan. ‘In meer dan 90 procent van de gevallen besluit de site om zo’n reactie dan te verwijderen.’ Sites als De Telegraaf, FOK! en GeenStijl werken volgens Van Tamelen netjes mee. ‘GeenStijl is het beste met verwijderen. Het lijkt wel of ze daar de hele dag hun mail refreshen: meestal hebben we binnen twee minuten antwoord met excuses.’

Dat is wel eens anders geweest. ‘Wij hebben in het verleden een zee aan aangiften gedaan tegen GeenStijl. Die zaken lopen nog.’ De sites die de verzoeken van het MDI steevast negeren, zijn volgens Van Tamelen meestal in handen van ‘hardcore neonazi’s’. Die groep maakt zelf overigens ook gebruik van de mogelijkheid om discriminatie te melden bij het MDI. ‘Op het bekendste naziforum, Stormfront, wordt opgeroepen bij ons te melden over Marokko.nl.’ Ook dergelijke meldingen neemt het MDI in behandeling. ‘Wij kijken niet naar de achtergrond van de melder.’

Di artikel verscheen in dagblad De Pers.