Providers kraken onderzoek Erasmus over bewaarplicht

Volgens het Internet Service Provider Overleg (ISPO) schiet het Erasmus-rapport ‘echt te kort’ bij het beantwoorden van de vraag of de bewaarplicht zin heeft.

De onderzoekers van de Erasmus Universiteit adviseerden vorige maand in hun rapport ‘Wie wat bewaart die heeft wat’ om een bewaarplicht van één jaar in te voeren. Volgens de providers bevat het rapport echter geen enkele onderbouwing voor deze wens.

Zij wijzen op een passage in het verslag waarin de onderzoekers toegeven dat het ‘zeer de vraag’ is of het wel mogelijk is om conclusies te trekken op basis van bestudering van oude politieonderzoeken.

Het ISPO velt een hard oordeel over het onderzoeksrapport. “Dit rapport voegt in onze ogen geen waarde toe aan dit debat [over de bewaarplicht]. Nut, noodzaak en proportionaliteit van de bewaarplicht zijn nog steeds niet aangetoond.”

Economische gevolgen

Het ISPO is verbaasd dat er zo weinig belangstelling is voor de kosten die providers zullen moeten maken voor de invoering van de bewaarplicht. “Het is verbijsterend dat de economische impact volstrekt onderbelicht blijft.”

De providers wijzen er op dat de invoering van een bewaarplicht grote economische gevolgen kan hebben voor internet- en telecomaanbieders. “Wij verwachten dat een kleine toegangs- en hostingprovider, met ongeveer 1 GBit per seconde aan dataverkeer op jaarbasis 1 petabyte aan opslagruimte nodig heeft.”

“Op basis van harde offertes voor één provider bedraagt de initiële investering circa 7,5 miljoen euro. Daarbij komen structurele maandelijkse kosten aan afschrijving van 210.000 euro per maand en operationele kosten tussen de 25.000 en 35.000 euro per maand ten behoeve van personeel en infrastructuur.”

KPMG

Middelgrote providers zouden acht keer zoveel kwijt zijn, grote internetaanbieders vijftien keer zoveel. Volgens de berekeningen van de internetaanbieders zullen de kosten dus veel hoger zijn dan eind vorig jaar bleek uit onderzoek van KPMG.

KPMG becijferde dat een internetaanbieder met een marktaandeel van 10 procent 1,5 miljoen tot 2 miljoen euro aan investeringskosten zou moeten maken bij een bewaarplicht van een jaar. Daar komen de jaarlijkse exploitatie- en beheerkosten nog eens bovenop.

Volgens de providers heeft KPMG echter geen rekening gehouden met de kosten voor beveiliging en het opvragen van gegevens. Ook is de hoeveelheid internetverkeer waarop KPMG haar schatting baseert, inmiddels met een factor drie toegenomen.