Politieke partij voor informatiesamenleving

Ook de voormalige ministers Wim Deetman en Tineke Netelenbos zijn bij de partij betrokken. Het initiatief gaat uit van EPN, het platform voor de informatiesamenleving waarin onder meer de overheid en het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd.

De partij is niet van plan om zelf aan de verkiezingen deel te nemen. De initiatiefnemers van de PvdI willen vooral de bestaande partijen veranderen. Die moeten opener worden en meer aandacht geven aan ‘mensen met goede ideeën’.

De huidige pogingen van politieke partijen om in contact te komen met burgers schieten volgens de PvdI tekort. “Menige partij denkt de kiezer tegemoet te komen met een forum op internet en een discussie in het land. Eens in de vier jaar mee kunnen praten over een verkiezingsprogramma voldoet al helemaal niet meer.”

De PvdI pleit voor ‘daadwerkelijke interactie met mensen’. “De Nederlandse democratie en samenleving hebben zo’n nieuwe interactieve impuls nodig. De PvdI wil die geven met drie i’s als gereedschap: informatie, innovatie en ict.”

De site van de PvdI is ‘het online platform, waar mensen elkaar ontmoeten, ideeën inbrengen en kunnen discussiëren over de prioriteiten van de partij’. Vooralsnog valt het interactieve gehalte van de site nog tegen. Op het moment van schrijven stond onder de kopjes ‘laatste 3 ideeën’ en ‘laatste 5 reacties’: “Geen informatie aanwezig om te tonen.” Ook waren er ‘geen polls geactiveerd’.