NL-domeinen voor particulieren: drukte bij SIDN

Sinds woensdagochtend tien uur mogen particulieren en buitenlanders een domein, eindigend op ‘.nl’ registreren. Volgens Ben Geerlings van de SIDN loopt het storm. “Het is een stuk drukker dan normaal.”

“Het aantal aanvragen ligt in de eerste uren al net zo hoog als op een normale dag”, aldus Geerlings. “Daarbij moet wel aangetekend worden dat mensen nu al een aantal dagen niet hebben kunnen registreren.”

Volgens de SIDN is het aantal aanvragen van particulieren en buitenlanders nog beperkt. “We hebben nauwelijks buitenlandse aanvragen gehad en er zijn ook niet overdreven veel aanvragen van particulieren. Ik schat het aantal particuliere domeinaanvragen op zo’n tien procent.”

Tot nu toe was het registreren van een Nederlandse domeinnaam (bijvoorbeeld pietjepuk.nl) voorbehouden aan Nederlandse bedrijven en organisaties. Particulieren moesten genoegen nemen met een zogeheten persoonsdomeinnaam met drie cijfers erin (pietjepuk.327.nl).

Deze persoonsdomeinen zijn allesbehalve populair bij particulieren. Op dit moment zijn er slechts 664 Nederlandse persoonsdomeinen. Ter vergelijking: er zijn ruim 815.000 ‘bedrijfsdomeinnamen’. Veel Nederlandse particulieren weken daarom uit naar domeinen als .org, .com, .net en .nu.

Arbitrageregeling

Tegelijkertijd met de introductie van domeinnamen voor particulieren, is ook een arbitragereling voor domeindisputen van kracht geworden. Bedrijven die een conflict hebben met de eigenaar van een domeinnaam, kunnen hun klacht nu aan een arbitrage-instituut voorleggen. Tot nu toe moesten bedrijven die recht meenden te hebben op een domein, naar de rechter stappen.

De geschillenbeslechting ligt in handen van de World Intellectual Property Organization, de VN-organisatie die waakt over intellectueel eigendom. “De arbitrageregeling is in eerste instantie beperkt tot het merk- en handelsnaamrecht”, aldus Geerlings. “Maar na één jaar gaan we de arbitrageregeling evalueren en mogelijk uitbreiden. Zo had de overheid graag gezien dat ook domeinen die te kwader trouw zijn geregistreerd, onder de regeling vallen.”

Geerlings verwacht dat het nog wel enige tijd zal duren voordat de eerste zaak aan het arbitrage-instituut zal worden voorgelegd. “De nieuwe arbitrageregeling is alleen van toepassing op nieuw geregistreerde domeinen en op oude domeinen die een nieuwe eigenaar krijgen of worden verhuisd.”