Mogelijk toch spambescherming voor bedrijven

Volgende week debatteert de Tweede Kamer namelijk over de implementatie van de Europese e-commercerichtlijn in het Burgerlijk Wetboek. Van Dam hoopt dat hij er dan alsnog voor kan zorgen dat bedrijven en werknemers worden beschermd tegen spam.

Afgelopen dinsdag verwierp de Tweede Kamer een amendement dat Van Dam had ingediend op de nieuwe Telecommunicatiewet. Van Dam wilde dat het spamverbod dat in de Telecomwet is opgenomen, niet alleen zou gelden voor consumenten, maar ook voor werknemers en bedrijven.

CDA, VVD en LPF gooiden echter roet in het eten. Zij stemden tegen het amendement van Van Dam. “Zij volgden daarmee de redenering van minister Brinkhorst dat mijn voorstel in strijd zou zijn met de Europese richtlijn. Volgens mij geeft de richtlijn echter wel degelijk ruimte aan landen om aanvullende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld om bedrijven te beschermen tegen spam”, zegt Van Dam.

VNO-NCW

Niet alleen Brinkhorst had kritiek op het voorstel van Van Dam, ook de ondernemingsorganisatie VNO-NCW had kritiek geuit op zijn amendement. Bedrijven moeten de mogelijkheid houden om ‘interessante aanbiedingen’ per e-mail te ontvangen, stelde VNO-NCW begin oktober.

Na forse kritiek draaide VNO-NCW echter bij. De ondernemingsorganisatie vindt nu dat ‘natuurlijke personen’ in een bedrijf (gewone werknemers) ook beschermd moeten worden via het spamverbod.

“Ik heb daarop mijn amendement in twee stukken opgeknipt”, aldus Van Dam. “In het eerste deel heb ik voorgesteld om alleen werknemers te beschermen, zoals VNO-NCW wil. Mijn tweede voorstel was om ook bedrijven te beschermen. Maar CDA, VVD en LPF stemden tegen beide voorstellen.”

E-commercerichtlijn

Van Dam geeft de moed echter niet op. In de Europese e-commercerichtlijn, die in Nederlandse wetgeving moet worden omgezet, is namelijk ook voorzien in anti-spamregelgeving. Op sommige punten gaat deze regelgeving minder ver dan het spamverbod in de Telecomwet, maar op andere punten biedt de e-commercerichtlijn juist meer mogelijkheden.

Bij het spamverbod in de Telecomwet is er sprake van een opt-in systeem. Bedrijven die commerciële e-mails versturen, moeten kunnen aantonen dat de ontvangers daar om hebben gevraagd. Bij de implementatie van de e-commercerichtlijn is er echter sprake van opt-out: bedrijven mogen spammen, behalve als de ontvanger heeft aangegeven dat hij die ongevraagde commerciële e-mails niet op prijs stelt.

“Het lijkt mij gek dat er twee verschillende regimes bestaan, opt-in en opt-out. Ik heb daarom voorgesteld om het opt-out systeem in de e-commercerichtlijn om te zetten in een opt-in systeem”, aldus Van Dam.

Mocht de Tweede Kamer daarmee akkoord gaan, dan ontstaat een vreemde situatie. “De bepalingen van de e-commercerichtlijn worden namelijk opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en dat kent de term ‘abonnee’ niet. De regels gelden daardoor voor alle verzenders en ontvangers, dus ook voor bedrijven en werknemers.” Op die manier zou de bescherming voor bedrijven en werknemers dus alsnog geregeld kunnen worden.

Meldpunt

Bij de behandeling van de e-commercerichtlijn gaat Van Dam ook opnieuw proberen om steun te vinden voor een spammeldpunt, waar mensen terecht kunnen met hun klachten over spam.

Minister Laurens-Jan Brinkhorst (Economische Zaken) zag daar niets in, zo liet hij vorige week bij de behandeling van de Telecomwet blijken. Experimenten hiermee in het buitenland (in Spanje en België) zouden op niets zijn uitgelopen. De meldpunten werden overspoeld met spam en konden de spammers niet aanpakken, omdat die zich meestal in het buitenland bevinden. De meldpunten werden daarop opgeheven, aldus de minister.

Volgens Van Dam ligt het allemaal net wat anders. “Ik heb begrepen dat het meldpunt spam in België bewust van tijdelijke aard was. Dat meldpunt was echter een groot succes. Het werd inderdaad overspoeld door meldingen, maar dat was ook de bedoeling. Men wilde analyseren waar spam vandaan kwam en men wilde verzenders kunnen aanspreken op hun gedrag.”