Meldpunt discriminatie: aangifte tegen Maroc.nl

“De afgelopen maanden hebben we ruim zeventig klachten binnengekregen over Maroc.nl”, aldus Ronald Eissens van het MDI. “Dat zijn er belachelijk veel als je nagaat dat we zo’n achthonderd tot duizend klachten per jaar binnenkrijgen.”

Het MDI verwacht ‘binnen enkele dagen’ aangifte te doen tegen de discussiesite voor jonge Marokkanen.

Mohammed el Aissati van Maroc.nl is verbaasd over de plannen van het MDI. “Dat is spijtig om te horen.”

“We verschillen helemaal niet van mening met het MDI over de vraag welke uitingen wel of niet door de beugel kunnen”, aldus El Aissati. “Het probleem van het MDI zit ‘m in de snelheid waarmee we zaken recht zetten. We werken met vrijwilligers. Overdag zitten die op hun werk of op school. Dan kan het gebeuren dat een ongepaste reactie een tijdje blijft staan.”

Volgens Eissens is Maroc.nl echter slordig bij het verwijderen van antisemitische berichten op zijn discussieforum. “Uit een evaluatie die we onder de klagers houden, blijkt dat Maroc.nl weinig met de klachten doet. De antwoorden die de klagers terugkrijgen, zijn vaak slecht: de honden lusten er geen brood van.”

El Aissati meent dat Maroc.nl wel degelijk snel optreedt. “Negen van de tien keer hebben wij een uiting waar het MDI bezwaar tegen maakt, al verwijderd. Er is geen sprake van tegenwerking van onze kant.”

Kalashnikov

Het is niet voor het eerst dat Maroc.nl in opspraak komt. In mei riep de Marokkaanse discussiesite de toorn van CDA-kamerlid Maxime Verhagen en het Israëlisch informatiecentrum (CIDI) over zich af. Op de site zouden wapens te koop aan worden geboden.

“Een jongen had een Kalashnikov ’te koop’ aangeboden”, licht El Aissati toe. “Het ging echter om een belachelijke prijs en het bericht was voorzien van de nodige smilies. Ook ontbrak een adres om contact op te nemen. De beoordelingsfout die wij vervolgens hebben gemaakt, is dat we ons niet hebben gerealiseerd dat andere mensen niet door zouden hebben dat het om een grap ging.”

Daarnaast komt het voor dat deelnemers aan het forum geweld verheerlijken of hun sympathie voor Osama bin Laden betuigen. El Aissati: “We hanteren spelregels die voortkomen uit de Nederlandse wet. Een plaatje waarbij de Israëlische vlag en het hakenkruis zijn gecombineerd, verwijderen we bijvoorbeeld subiet.”

“Aan de andere kant is het een van de verworvenheden van de Nederlandse samenleving dat we discussies over controversiële onderwerpen kunnen voeren. Iemand die Osama bin Laden een geweldige kerel vindt, zou ik adviseren om eens naar de psychiater te gaan, maar een dergelijke uitspraak is in Nederland niet verboden. Door zo’n uiting te verwijderen, verdwijnt de discussie niet.”