‘Magic Minds bijna failliet’

Sodderland doet zijn uitspraken in Het Parool. Sodderland werd begin augustus ontslagen, naar eigen zeggen omdat Magic Minds bijna failliet is. Directeur Eric Bartels van Magic Minds houdt het er in Het Parool echter op dat Sodderland ‘knettergek’ is.

Sodderland die directielid zou worden, zegt dat hij op zijn tweede werkdag ‘de ronduit schrikbarende’ cijfers van het in het voormalige Oininio-gebouw gevestigde internetbedrijf te zien kreeg. Magic Minds zou ’technisch gezien in staat van faillissement’ verkeren.

Volgens Bartels is dat onzin. “Als je in juli technisch zo goed als failliet bent, zoals Sodderland zegt, dan is het niet mogelijk dat je in oktober nog bestaat”, zo tekent Het Parool uit zijn mond op.

Sodderland eist nu in een kort geding 120.000 gulden van Magic Minds. Hij meent recht te hebben op dit bedrag, omdat hij door zijn ontslag salaris, bonussen, opties, ziektekostenvergoeding en een auto misloopt. Bovendien zou zijn imago schade hebben opgelopen door het ontslag.