Kritiek op StemWijzer: ‘Intuïtie is beter’

Dat schrijft althans Loek Groot, onderzoeksmedewerker van SISWO / Instituut voor Maatschappijwetenschappen, in een bijdrage op de site Politiek-digitaal.nl. Volgens Groot waren de doelstellingen van de makers van StemWijzer, het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), ’te pretentieus’.

Doel van het IPP was om de zwevende kiezer de helpende hand te bieden bij het maken van zijn politieke keuze. Van deze mogelijkheid werd gretig gebruik gemaakt.

Stemwijzer.nl verstrekte maar liefst 2 miljoen adviezen voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 mei. Volgens NIPO-onderzoek wijzigde 4 procent van de bezoekers van Stemwijzer.nl zijn mening naar aanleiding van de uitkomst van het advies.

Rol van betekenis

Daarmee zou StemWijzer.nl een rol van betekenis spelen. Ten onrechte, meent Groot, want op de opzet van de site is het nodige af te dingen. Zijn conclusie: “Je kunt beter afgaan op je eigen intuïtie.”

Het meest fundamentele punt van kritiek is het gebrek aan verschil tussen de ‘middenpartijen’ (D66, PvdA en CDA) in de test. “Volgens de StemWijzer nemen deze drie partijen een nagenoeg identieke positie in op het terrein van sociaal beleid.”

GroenLinks en de VVD – twee partijen die op ‘sociaal gebied’ (goed voor 22 van de 30 stellingen) standpunten innemen die duidelijk afwijken van de ‘grijze middenmoot’ van D66, PvdA en CDA – zouden van deze tekortkoming in de test kunnen ‘profiteren’.

Daarnaast hekelt Groot het gebrek aan aandacht in de test voor de principiële ideologische verschillen tussen de partijen. “Dat veel linkse kiezers het stemadvies ChristenUnie krijgen is illustratief. Natuurlijk heeft de CU linkse standpunten, maar een stem op die partij betekent vooral dat standpunten moeten worden geïnspireerd en gemotiveerd vanuit het christelijk geloof.”

Ook is de verhouding tussen de verschillende onderwerpen die aan bod komen in de test ‘onevenwichtig’, meent Groot. Er is vier keer zoveel aandacht voor milieu en verkeer als voor onderwijs. Daarnaast zouden bij sommige stellingen de partijstandpunten verkeerd “of ’te weinig naar de geest’ van de partijprogramma’s” zijn weergegeven.