Kosten aftappen te hoog door ’technische onkunde’ overheid

De repliek (pdf) betekent een nieuwe ronde in het steekspel tussen XS4ALL en de staat in de strijd over wie moet opdraaien voor de kosten van het aftappen van internetgebruikers. De Staat heeft nu zes weken de tijd om op de repliek te reageren. Daarna volgt een zitting bij de rechtbank.

Sinds 2001 zijn internetaanbieders verplicht om ervoor te zorgen dat hun netwerken aftapbaar zijn. Om dat te bereiken hebben de providers flinke kosten moeten maken. XS4ALL schat zij de afgelopen jaar een half miljoen euro heeft uitgegeven om te kunnen voldoen van de aftapplicht.

De kosten voor het installeren van aftapapparatuur zijn volgens XS4ALL extra hoog uitgevallen door ‘een combinatie van strafvorderlijke gulzigheid en technische onkunde’, stelt advocaat Remy Chavannes namens XS4ALL. De technische eisen waaraan het systeem moest voldoen, zijn veel te laat en zonder voldoende deskundigheid vastgesteld, klaagt de provider.

Volgens de provider zou de Staat voor deze kosten moeten opdraaien. De Staat stelt daarentegen dat het aftapbaar maken van het netwerk een wettelijke verplichting is waaraan elke provider moet voldoen. Alleen voor individuele tapbevelen betaalt Justitie de providers een kleine vergoeding.

Verantwoordelijkheid

Volgens de Staat is het niet vreemd dat providers opdraaien voor de aftapapparatuur. De internetaanbieders hebben immers ‘een gedeelde verantwoordelijkheid met de overheid met betrekking tot de bestrijding van criminaliteit met gebruikmaking van door hen aangeboden netwerken’.

XS4ALL stelt het echter dat het aftappen lang niet altijd wordt gebruikt voor het bestrijden van internetcriminaliteit. Aftappen wordt volgens de provider voornamelijk gebruikt voor het oplossen van ‘offline misdaden’, zoals geweldsmisdrijven en illegale handel.

“Het is daarom niet redelijk de kosten voor het aftappen alleen neer te leggen bij de providers en daarmee bij de burgers die toevallig een internetabonnement hebben”, aldus XS4ALL.

Bewaarplicht

Hoe de rechtbank oordeelt over het verdelen van de kosten van de aftapplicht kan grote gevolgen hebben. De Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie zijn van plan om een bewaarplicht in te voeren voor telecom- en internetaanbieders. Dat houdt in dat providers bijvoorbeeld moeten gaan bijhouden welke url’s hun abonnees hebben bezocht.

Het opslaan van dergelijke informatie zal volgens de providers nog veel hogere kosten met zich meebrengen dan de aftapplicht. Diverse internetaanbieders vrezen dat zij dergelijke hoge kosten niet zullen kunnen dragen en kopje onder zullen gaan.