Kamer wil één loket voor aangiftes cybercrime

De Tweede Kamer nam dinsdag een motie van die strekking aan. Ook stemde het parlement in met een motie die vraagt om de aanstelling van een regisseur voor de bestrijding van high tech criminaliteit. De moties waren ingediend door Arda Gerkens (SP) en Hans Wagner (PvdA).

Een motie voor een doorstart van het national high tech crime center (NHTCC) haalde het niet. Eerder dit jaar werd bekend dat het NHTCC wordt opgeheven. De taken van het NHTCC zijn overgeheveld naar het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Gerkens betreurt het einde van het NHTCC, maar denkt dat een nieuwe regisseur high tech criminaliteit eveneens een goede oplossing is.

Volgens het SP-kamerlid ligt het voor de hand om één loket voor aangiftes van cybercriminaliteit in te stellen. “Helaas is de kennis over high tech crime nog niet op orde bij alle politiekorpsen”, aldus Gerkens. “Daar wordt hard aan gewerkt, maar ondertussen kan een landelijk aangifteloket voorkomen dat onduidelijkheid ontstaat bij aangifte.”

Ook de aanstelling van een projectregisseur voor high tech crime moet ertoe leiden dat de bestrijding van internetcriminaliteit wordt verbeterd. Gerkens: “Doordat politie, justitie, economische zaken en binnenlandse zaken zich allemaal apart met de bestrijding bezighouden, dreigde er versnippering te ontstaan.”