Kamer: spammen van werknemers moet mogen

Dat is de uitkomst van een stemming die dinsdag in de Tweede Kamer plaatsvond. Een voorstel van PvdA-kamerlid Martijn van Dam om het spamverbod ook te laten gelden voor e-mailadressen van werknemers van bedrijven, werd niet aangenomen. Alleen consumenten worden nu door het spamverbod beschermd.

Daarmee volgt de meerderheid van de Tweede Kamer het advies van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW. VNO-NCW pleitte er begin oktober in een brief voor om het amendement van Van Dam niet aan te nemen.

“Ondernemingen blijven wel degelijk ook graag ongevraagde elektronische post ontvangen van hun collega-ondernemers. E-business wordt bemoeilijkt door een in deze strakke termen geformuleerd verbod”, aldus VNO-NCW destijds in zijn brief.

Protest

Er stak een storm van protest op nadat het spamstandpunt van VNO-NCW bekend werd. Boze ondernemers stuurden hun spam door naar de werkgeversorganisatie. Ook de brancheorganisatie van Nederlandse internetaanbieders (NLIP) haalde hard uit naar VNO-NCW.

“Een aantal bedrijven – vooral in de direct marketing-sfeer – die hard roepen, heeft het kennelijk voor het zeggen bij VNO”, aldus NLIP-directeur Hans Leemans.

VNO-NCW besloot hierop zijn spamstandpunt bij te stellen. “Als het aan ons ligt, vallen ook alle ‘natuurlijke personen’ in de bedrijfsomgeving onder het spamverbod”, aldus Paul de Graaf van VNO-NCW anderhalve week geleden tegenover WebWereld.

PvdA-kamerlid Van Dam besloot hierop zijn amendement zo aan te passen dat de spambescherming zou gelden voor natuurlijke personen. Desondanks stemde de meerderheid van de Kamer dinsdag tegen zijn voorstel.

Bewijslast

Op een ander punt kreeg Van Dam wel zijn zin. Verzenders van commerciƫle e-mailberichten moeten door de nieuwe wet kunnen aantonen dat de geadresseerde heeft gevraagd om het ontvangen van de e-mails.

Aanvankelijk stond er in het wetsvoorstel weliswaar dat de ontvanger vooraf toestemming moest verlenen, maar bij wie de bewijslast voor deze toestemming lag, was onduidelijk.

Volgende week wordt de nieuwe Telecomwet (waarin het spamverbod is opgenomen) definitief aangenomen door de Tweede Kamer. Daarna moet de Eerste Kamer de wet goedkeuren. Pas nadat de wet in het Staatsblad is gepubliceerd, wordt hij van kracht.