Kamer: Donner mag niet instemmen met bewaarplicht

De fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Wilders, D66, de VVD en de LPF schaarden zich vorige week donderdag achter een motie die was ingediend door D66-kamerlid Boris Dittrich. Dat blijkt uit het stenografisch verslag van het kamerdebat.

Volgens de motie van Dittrich komt de Europese richtlijn voor de bewaarplicht ‘onvoldoende tegemoet aan de wensen van het Nederlandse parlement’. De Tweede Kamer wil daarom dat Nederland dinsdag (vandaag) tijdens de zogeheten JBZ-raad niet instemt met de richtlijn. De JBZ-raad is een bijeenkomst van de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.

Minister Piet Hein Donner (Justitie) heeft de motie van Dittrich echter naast zich neergelegd. De bewindsman meent dat Nederland internationaal te boek zal komen te staan als een ‘onbetrouwbare partner’ als hij de richtlijn tijdens de JBZ-raad alsnog ter discussie stelt. “Ik kan geen motie uitvoeren die inhoudt dat, als ik namens Nederland ‘ja’ zeg, het de volgende vergadering ‘nee’ is.”

Illegale software

Hoewel Dittrich op zijn site schrijft dat hij niet per se tegen het bewaren van verkeersgegevens is, heeft hij wel grote moeite met de huidige richtlijn. “Vrijheidsrechten moet je niet zomaar overboord zetten”, aldus het D66-kamerlid.

Zo vindt Dittrich dat er duidelijke regels moeten komen voor de toegang tot de bewaarde internet- en telefoniegegevens. “Als je telefoon wordt afgeluisterd, dan is daar toestemming van de rechter voor nodig. Wat D66 betreft is er ook nu [bij de bewaarplicht, MR] toestemming van de rechter nodig om de gegevens te gebruiken, maar de richtlijn stelt onvoldoende voorwaarden. Dat is voor D66 onaanvaardbaar.”

Het D66-kamerlid vindt dat de bewaarplicht alleen maar mag worden gebruikt voor het aanpakken van terrorisme. En dus niet ter bestrijding van andere misdrijven, zoals ‘de opsporing van verspreiders van illegale software of illegale antiekhandel’.

Ook de maximale bewaartermijn van twee jaar en de onduidelijke regeling voor de financiƫle tegemoetkoming van internet- en telefonieaanbieders zijn Dittrich in het verkeerde keelgat geschoten.

Ridicuul

Volgens Donner maakt Dittrich zich druk om niets. “Ik heb aangegeven dat ik in ieder geval voor Nederland de ruimte wilde voor een bewaartermijn van een jaar, en voor internetgegevens voor een termijn van een half jaar. Dat is gerealiseerd, dat kan nu. Dat andere lidstaten in hun nationale wetgeving eventueel langere termijnen vaststellen, moeten zij weten.”

Donner kreeg bijval van zijn partijgenote Corien Jonker. Het CDA-kamerlid noemde de motie van Dittrich ‘werkelijk ridicuul’. Zij wees er tijdens het kamerdebat op dat D66 graag wilde dat het Europees parlement een beslissing zou nemen over de bewaarplicht. “Dat is nu voor elkaar. Het besluit is echter niet conform de wensen van de fractie van D66. Moeten wij het nu weer terughalen naar het nationale parlement? Dat is werkelijk de wereld op zijn kop.”

Volgens Jonker heeft de Tweede Kamer voldoende mogelijkheden om de uitvoering van de bewaarplicht naar eigen believen in te vullen. Ook weersprak het CDA-kamerlid dat de richtlijn onuitvoerbaar zou zijn. “Zowel aanbieders als de politie, die dus met de richtlijn moeten gaan werken, zitten met elkaar om de tafel, om te bezien hoe zij de richtlijn samen gaan implementeren.”

CDA-fractie

Het Europees parlement stemde in december in met de invoering van een Europese bewaarplicht. De bewaarplicht omvat onder meer gegevens over gebelde telefoonnummers, de duur van telefoongesprekken, de tijdstippen waarop mensen gebruikmaken van internet en details over alle verzonden e-mails en voip-gesprekken.

Overigens stemden de meeste Nederlandse Europarlementariƫrs tegen het voorstel voor de bewaarplicht. Alleen de CDA-fractie in het Europarlement steunde de richtlijn unaniem.