Invoering numerieke .nl-domeinen lijkt kwestie van tijd

Omdat numerieke domeinnamen met name worden ingevoerd op verzoek van partijen die een commercieel of maatschappelijk belang hebben bij het registreren van een nummer als domeinnaam (zoals 9292.nl of 112.nl), moeten deze partijen de eerste rechten hebben.

Dat staat in het conceptrapport (pdf) dat de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) eerder deze week op haar site heeft gezet. Het rapport is samengesteld op basis van het domeinnaamdebat dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden.

Het domeinnaamdebat ging half november van start. Deelnemers aan het debat kunnen meepraten via de speciale site Domeinnaamdebat2006.nl. Ook zijn er verscheidene fysieke bijeenkomsten. Op 12 april vindt in Den Haag de laatste ronde van het debat plaats.

Domeinen met trema’s

De deelnemers van het domeinnaamdebat zijn vooralsnog niet enthousiast over de invoering van Nederlandse domeinnamen met accenten en trema’s. Dergelijke domeinen, die gebruikmaken van Internationalized Domain Names (IDN), zijn moeilijk in te voeren op een Nederlands toetsenbord. Bovendien kunnen ze tot verwarring leiden bij gebruikers.

De opstellers van het rapport sluiten de mogelijkheid om IDN-domeinen in te voeren, niet helemaal uit. “Men ziet echter ook dat .nl een onderdeel is van de internationale gemeenschap die over het algemeen wel positief staat tegenover IDN”, aldus het rapport.

“Zodra er een brede marktbehoefte voor dergelijke domeinnamen is, er voldoende beveiligingsmaatregelen genomen kunnen worden om misbruik tegen te gaan en er een redelijk aanbod is van applicaties die IDN ondersteunen, kan opnieuw worden overwogen IDN te ondersteunen onder .nl.”

Persoonsdomeinen

Ook adviseert de lokale internetgemeenschap de SIDN geen nieuwe persoonsdomeinen uit te geven. De rechten van personen die hun persoonsdomeinnaam de afgelopen jaren voor particuliere doeleinden hebben gebruikt moeten wel worden gerespecteerd, vinden de deelnemers aan het domeinnaamdebat. SIDN dient een goede overgangsregeling te treffen.

Deze persoonsdomeinen werden in 2000 ingevoerd. De animo voor dergelijke domeinen is echter beperkt. Op dit moment zijn er welgeteld 476 persoonsdomeinen geregistreerd. Sinds januari 2003 kunnen particulieren ook een normale ‘.nl’-domeinnaam registreren.

Whois

Als het aan de deelnemers van het domeinnaamdebat ligt, blijven de whois-gegevens zoals ze nu zijn. “Een algemene beperking van deze gegevensset is niet wenselijk”, staat er in het conceptrapport.

Sommige mensen vinden dat er te veel persoonlijke informatie van de eigenaars van domeinnamen in de whois-informatie staat. Het verwijderen van deze informatie weegt volgens de meerderheid van de deelnemers van het domeinnaamdebat echter niet op tegen de voordelen.

SIDN-deelnemers (zoals providers) moeten voor hun bedrijfsvoering gemakkelijk aan whois-informatie kunnen komen. Het gaat dan in eerste instantie om informatie over hun eigen klanten. Maar voor de verhuizing van een domeinnaam zijn ook gegevens over de klanten van een andere deelnemer nodig.

Wel wordt er gedacht aan een betere bescherming van de whois-gegevens. Nu is het al zo dat internetgebruikers slechts een beperkt aantal whois-gegevens per dag mogen opvragen.

Arbitrageregeling

Over de zogeheten arbitrageregeling hebben de deelnemers geen eenduidige mening geformuleerd. Deze arbitrageregeling maakt het mogelijk om een domeingeschil buiten de rechter om te regelen. Bedrijven die een conflict hebben met de eigenaar van een domeinnaam, kunnen hun klacht aan een arbitrage-instituut voorleggen. Uit de domeinnaamdebatten is gebleken dat deze regeling ‘in de praktijk erg complex’ is.

Frans van Drimmelen, die het domeinnaamdebat begeleidt, verwacht dat er op 12 april ‘nog een stevige discussie’ zal komen over de arbitrageregeling. “Ook over de wijze waarop IDN eventueel zou moeten worden ingevoerd, is het laatste woord nog niet gesproken.”

Op de bijeenkomst van 12 april kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht in de conclusies die nu in het conceptrapport staan. Naar verwachting zal de organisatie van het domeinnaamdebat het uiteindelijke rapport half juni officieel overhandigen aan de SIDN, de organisatie die belast is met de uitgifte van .nl-domeinen.