‘Handhaving spamverbod onduidelijk’

“De verantwoordelijkheid is verdeeld over OPTA en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), waardoor niet duidelijk is op welke boetes of straf wetsovertreders moeten rekenen”, aldus Sjoera Nas van de digitale-burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom (BoF).

Nas, die ook namens de HCC sprak, deed haar uitspraken tijdens de hoorzitting die de Tweede Kamer donderdagmiddag houdt over de nieuwe Telecommunicatiewet. In artikel 11.7 van deze nieuwe wet wordt het versturen van spam aan banden gelegd.

Het spamverbod is een uitvloeisel van een richtlijn die het Europees Parlement vorig jaar aannam. Het Europarlement koos voor een zogeheten opt-in systeem, waarbij bedrijven alleen nog maar e-mail mogen versturen naar mensen die zich daarvoor hebben opgegeven.

Nas bepleitte het instellen van een meldpunt, waar iedereen spam kan rapporteren. “Een dergelijk meldpunt is volgens ons onmisbaar in de strijd tegen spam. Een meldpunt geeft inzicht in de omvang van het probleem en helpt bij het selecteren van verzenders waartegen moet worden opgetreden.”

Zonnig land

De Consumentenbond ondersteunt het pleidooi van BoF en HCC. De bond stelt op zijn site dat ‘het gevaar dreigt dat de Tweede Kamer een enorme kans laat liggen ongevraagde reclame via e-mail aan te pakken’.

De handhaving moet beter geregeld worden, aldus de Consumentenbond. “In andere landen is helder vastgelegd wat de toezichthouder tegen boosdoeners mag doen en welke straffen mogen worden opgelegd.” Gebeurt dat niet, dan dreigt het spamverbod ‘in de praktijk volkomen loos’ te worden, stelt de bond.

VVD-kamerlid Stef Blok vroeg zich af of een Nederlands spamverbod er niet toe zou leiden dat spammers zouden vertrekken om zich in een ‘zonnig land’ te vestigen. Nas: “Spam is een complex internationaal probleem. Maar wat we kunnen doen, moeten we goed doen.”

Nas roept de Nederlandse overheid ook op om druk te zetten op landen met een minder strenge anti-spamwetgeving. “EU-commissaris Liikanen heeft er onlangs bij de Verenigde Staten op aangedrongen om daar ook een opt-in systeem voor e-mail in te voeren. Nederland zou dat pleidooi met de grootst mogelijke steun moeten ondersteunen.”