Europarlement wil voorstel patenten overdoen

Het Europarlement heeft de Europese Commissie donderdag officieel verzocht om een nieuwe behandeling van het voorstel. Het is nog onduidelijk of de Commissie naar dit uitzonderlijke verzoek zal luisteren. De Europese Commissie heeft de mogelijkheid om het verzoek van het parlement naast zich neer te leggen.

Volgens de Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII), een groep tegenstanders van softwarepatenten, zou de Commissie er echter verstandig aan doen om het voorstel van het Europarlement over te nemen. “De Europese Commissie heeft al genoeg botsingen gehad met het Europees Parlement. Zij hebben geen enkele reden om zich vast te klampen aan een mislukking uit het Bolkestein-tijdperk”, stelt voorzitter Hartmut Pilch.

Frits Bolkestein (VVD) was als Eurocommissaris verantwoordelijk voor de richtlijn voor softwareoctrooien, die officieel overigens de richtlijn ‘betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen’ heet.

Vanaf het begin is er forse kritiek geweest op het voorstel. Kleine softwareontwikkelaars en mensen uit de open-sourcegemeenschap vrezen dat de voorstellen de deur openzetten voor ‘Amerikaanse toestanden’, waarbij grote bedrijven zogenoemde ’triviale softwarepatenten’ kunnen aanvragen. Berucht is het ‘one click’-patent van Amazon, dat beschrijft hoe mensen met één muisklik een product kunnen kopen.

Het Europees Parlement was gevoelig voor deze kritiek en heeft een groot aantal wijzigingsvoorstellen gedaan. De Europese regeringen hebben deze voorstellen vervolgens weer terzijde geschoven.

Demonstratie

Het Europees Parlement wist zich donderdag gesteund door de aanwezigheid van driehonderd demonstranten in Brussel. Zij protesteerden tegen de Europese plannen voor softwarepatenten. Daarbij overhandigden zij twee brieven aan een topambtenaar van EU-voorzitter Luxemburg.

In deze brieven uitten de tegenstanders van softwarepatenten hun bezwaren tegen de manier waarop de Europese Raad (waarin de ministers uit de verschillende EU-lidstaten besluiten nemen) te werk gaat.

De Europese Unie is een bananenrepubliek geworden, zo luidde de boodschap van de demonstranten. Zij vinden de manier waarop de Europese ministers zijn omgegaan met de richtlijn voor softwareoctrooien exemplarisch voor de tekortkomingen van de ‘antidemocratische’ Europese Raad.

“In de huidige omstandigheden is het voor de Europese Unie niet mogelijk om eerlijke en legitieme wetgeving te produceren”, luidt het harde oordeel van de tegenstanders van softwarepatenten.