Commissie Europarlement stemt voor spam

Als het aan de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken ligt, moeten internetters zich registreren als ze geen spam willen ontvangen, zo meldt The Register. Dat betekent dat spammers berichten per e-mail en SMS mogen sturen, behalve als de ontvanger heeft aangegeven daarvan niet gediend te zijn.

Daarmee heeft de commissie gekozen voor de ‘bedrijfsvriendelijke’ opt-out regeling in plaats van het ‘consumentvriendelijke’ opt-in. Bij opt-in mogen bedrijven internetgebruikers pas mailen, als ze daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Bij opt-out moet de consument zelf in actie komen.

De Europese Commissie, Europese consumentengroepen en de meeste Europese regeringen voelen meer voor een strengere zogeheten opt-in regeling, waarbij adverteerders alleen reclame mogen sturen naar mensen die daar expliciet toestemming voor hebben gegeven.

De commissie moest opnieuw een beslissing nemen over opt-in of opt-out, nadat het voltallige Europees Parlement in september zowel een voorstel voor opt-in als voor opt-out aannam. De commissie had in juli al een opt-out regeling voorgesteld.

Onder de maandag voorgestelde opt-out regeling zouden internetaanbieders worden verplicht om binnen dertig maanden na de inwerkingtreding van de regeling abonnees de afzender en het onderwerp van een e-mail ter beschikking te stellen. Volgens Sjoera Nas van XS4ALL is deze vorm van consumentenbescherming ‘een wassen neus’.

“Vrijwel alle internetaanbieders bieden al de mogelijkheid om via webmail de afzender en het onderwerp van een mailbericht te zien”, aldus Nas. “Waar de commissie aan voorbij gaat, is dat de ontvanger van het bericht ook als hij webmail gebruikt, nog steeds tijd en geld kwijt is.”