CDA-senator leest Donner de les over bewaarplicht

In een debat met CDA-minister Piet Hein Donner (Justitie) maakte Franken dinsdagmiddag gehakt van het idee om internet- en telefoonaanbieders te verplichten om zogeheten verkeersgegevens van hun abonnees op te slaan.

“Nederland wordt er niet veiliger op als we de postbodes verplichten om bij te houden wie welke brief ontvangt”, luidde het snoeiharde oordeel van Franken. Volgens Franken vormt de voorgestelde bewaarplicht een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van burgers.

Als de Europese Unie een bewaarplicht zal invoeren, zullen kwaadwillenden weinig moeite hebben om deze ‘naïeve beleidsmaatregel’ te omzeilen, zo hield Franken Donner voor. Het infiltreren van internetgemeenschappen is volgens de CDA-senator veel efficiënter.

Wensenlijstje politie

De bewaarplicht zal veel te duur worden voor internetaanbieders, voorspelt Franken. “Heleboel Nederlandse ondernemers gaan failliet. De Amerikanen zitten al in hun vuistje te lachen.”

Het onlangs door de Erasmus Universiteit verrichtte onderzoek naar de bewaarplicht diskwalificeerde Franken als een ‘wensenlijstje van de politie’. “Vragen over proportionaliteit van de maatregel komen in het onderzoek niet aan de orde.”

De enige conclusie die op basis van het Erasmus-onderzoek kan worden getrokken, is volgens Franken dat de politie met behulp van de nu al beschikbare verkeersgegevens al lang onderzoek kan verrichten.

Kanon

Franken, hoogleraar recht en informatica bij de Rijksuniversiteit in Leiden, bleek buitengewoon goed op de hoogte van de ontwikkelingen op internetgebied. Hij strooide kwistig met termen als voip en IPv6.

Donner had nauwelijks weerwoord op alle bezwaren van de duidelijk beter geïnformeerde Franken. “Ik kan niet antwoorden op de vragen van de heer Franken. Ik zal dankbaar gebruikmaken van de informatie die de heer Franken hier aanreikt.”

Het belangrijkste verweer van Donner was dat er in Denemarken al wel een bewaarplicht van kracht zou zijn. Franken tikte de bewindsman meteen op de vingers. “Het besluit is wel genomen, maar volgens mijn gegevens wordt de bewaarplicht nog niet uitgevoerd.”

Franken staat niet alleen met zijn kritiek op de bewaarplicht. Diverse Eerste-Kamerleden sloten zich bij de kritiek van Franken aan. “Wordt er met de bewaarplicht niet met een kanon op een mug geschoten?”, zo vroeg de VVD-senator Ankie Broekers zich hardop af.